Attentus Verzuim

Attentus Verzuim is een organisatie die is opgericht door Desirée Bus-Offermann en Jan Bus. Begeleiden met aandacht is een belangrijke propositie voor hen.

Zowel de naam als het logo vormen een twee eenheid. Zij hebben gekozen voor een taakverdeling binnen het bedrijf maar dit sluit niet uit dat ze elkaar ook kunnen vervangen indien dit aan de orde is.

Al meer dan 125 bedrijven hebben zich bij Attentus Verzuim aangesloten. Dagelijks ervaren klanten dat de door de gekozen aanpak van het verzuim wel degelijk zijn vruchten afwerpt.

Attentus Verzuim
Attentus Verzuim
Agro Business Park 20
6708 PW Wageningen

Telefoon: (0317) 414 262
E-mail: info@attentusverzuim.nl
Website: attentusverzuim.nl
Social Media:
    

Wijziging doorgeven?

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: