Beste ondernemers,
De afgelopen weken hebben we jullie door middel van extra nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de diverse (steun)maatregelen die door de overheid zijn ingesteld vanwege de coronacrisis. Ook in deze nieuwsbrief hebben we weer een overzicht voor jullie gemaakt.

Voor een duidelijk overzicht heeft de gemeente Rhenen op haar website een speciale pagina waarin ondernemers kunnen zien hoe zij gebruik kunnen maken van welke regelingen. Kijk hier voor alle info. Bekijk ook onderstaand Rijksoverzicht.

Graag willen wij als bestuur van jullie weten welke specifieke behoeften er bij jullie zijn zodat we daar op in kunnen spelen en actie op kunnen nemen.

Verder in deze nieuwsbrief een aantal acties voor en door collega ondernemers. Een aantal mooie voorbeelden van creativiteit in deze moeilijke tijden.

Wij wensen iedereen weer veel wijsheid en sterkte toe. Kijk naar elkaar om, wees solidair, help elkaar daar waar nodig is en houd afstand.

Namens het bestuur van Bedrijvenkring Rhenen,
Voorzitter Fius van Laar


Oproep hulp leden

We zouden graag van onze leden horen welke behoefte er is aan steun of acties. Is er bijvoorbeeld behoefte aan het communiceren van aanbiedingen of acties die via ons platform zouden kunnen worden verspreid? Of hebben jullie nog andere ideeën? Stuur een mail met de ideeën of vragen naar: [email protected].

We zien graag jullie reactie op deze vraag, zodat we misschien kunnen zorgen voor ondersteuning.


Bericht van Minko Garson – de penningmeester

Beste ondernemers,

Laat ik beginnen door te schrijven, dat ik hoop dat het met jullie goed gaat en dat iedereen binnen jullie familie in goede gezondheid verkeerd.

Er gaat geen dag voorbij of er staat maar 1 onderwerp centraal, het Coronavirus. Voor iedereen is de impact anders. Van zeer groot, zoals een sluiting van je onderneming, tot aanpassingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Duidelijk is wel dat we allemaal in welke vorm dan ook een impact ervaren voor onze bedrijven en ook voor ons dagelijkse gang van zaken.

Het is in tijden als deze belangrijk om vooral met elkaar in contact te blijven, informatie te delen en ook aan elkaar te vragen hoe gaat het? Vraag dan ook door, om niet alleen het gewenste antwoord te krijgen. Je zorgen te delen kan ervoor zorgen dat oplossingen wellicht binnen handbereik komen, samen weten we immers meer.

Vanuit de overheid zien we een aantal maatregelen die wellicht op je van toepassing kunnen zijn, maar wat als dit nu niet het geval is. Tot wie wend je je dan? Kijk dan goed wie de mede stakeholders zijn binnen je onderneming, indien dit bv zakelijke financierders zijn ga dan proactief met hen in gesprek.

Ook de overheid heeft deze financierders, vaak de banken, opgeroepen verdere ondersteuning te bieden aan ondernemers (zie onderstaande sectie).

De banken hebben deze periode initiatieven ontwikkeld die zeer divers zijn op zowel het gebied van particulieren als ondernemers.

Doel van de zakelijke initiatieven is het ondersteunen van ondernemers en zorgen voor continuïteit van deze bedrijven. Dit varieert van een aflossings pauze in kredieten tot het verruimen van regels van kredietverlening. De overheid stimuleert de banken hierin door het verruimen van de regeling Garantie Ondernemersfinancieringen (GO) dit heeft als voordeel voor jou dat je meer mogelijkheden hebt om een financiering te verkrijgen om in deze tijd toch de crisis te lijf te gaan.

Mijn belangrijkste advies aan jou is om vooral het gesprek te openen en te zorgen dat je niet alleen blijft staan in tijden van crisis, samen bereiken we echt meer. Ook vanuit de Bedrijvenkring willen wij je graag helpen door je te ondersteunen bij jouw vragen en je in contact te brengen met personen die jou als ondernemer verder kunnen helpen.

Blijf gezond en blijf ondernemen(d), ik hoop je dan ook snel weer te treffen op onze gezamenlijke bijeenkomsten.

Minko Garson
Penningmeester


Steun Overheid & initiatieven voor Ondernemers

Per 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid het volgende pakket van economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen.

Daarnaast zijn de volgende initiatieven in het land opgestart:
– https://doneren.restaurant/
– https://steunrhenen.nl
– https://www.redjeboeketje.nl

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: