Gepubliceerd op: donderdag 7 april 2022 - 07.49 uur

Vacature Secretaris Bedrijvenkring Rhenen

Dringende oproep aan onze leden!

De Bedrijvenkring Rhenen is op zoek naar een lid, die het leuk zou vinden om secretaris te worden van onze mooie vereniging.

De huidige secretaris Leopold Pleijsier gaat namelijk, na zijn termijn van 3 jaar het stokje graag over geven aan een ander lid van onze vereniging.

Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het bestuur van de vereniging en mag je meebeslissen over de dagelijkse gang van zaken. Het minimale termijn dat je secretaris bent is 3 jaar en je mag daarna 1 keer herkozen worden.

De secretaris heeft de volgende taken:

  • Leden administratie.
  • Notulen en agenda’s maken en verspreiden t.b.v. maandelijkse vergaderingen.
  • Deze website en social media kanalen bijhouden.
  • Maandelijkse nieuwsbrief maken samen met Youngwise.

Lijkt het je leuk om deze bestuursfunctie te vervullen in de vereniging? Stuur dan een email naar bestuur@bedrijvenkringrhenen.nl.

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: