GA-Duurzaam

Onafhankelijk Adviesbureau Duurzaamheid

Klaar om de doelstelling te halen?

In 2050 moet Nederland CO2 neutraal zijn! Wij kunnen je daarmee helpen.

CO2-neutraal in 2050 betekent dat er in dat jaar geen netto CO2-uitstoot meer is, doordat alle uitgestoten CO2 wordt gecompenseerd door opname of reductie van CO2.

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven en particulieren. Daarnaast verzorgen wij cursussen en opleidingen op het gebied van duurzaamheid en installatietechniek om de opgave Nederland CO2 neutraal te krijgen te versnellen.

GA-Duurzaam
GA-Duurzaam
Jan van Arkelweg 4
Rhenen

Telefoon: +31 619782149
E-mail: [email protected]
Website: ga-duurzaam.nl

Wijziging doorgeven?

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: