Welkom bij de Bedrijvenkring Rhenen

Bedrijvenkring Rhenen biedt een platform voor de bevordering van het ondernemerschap in de regio Rhenen, Elst en Achterberg en heeft hierin de volgende doelen:

Zowel zakelijk als persoonlijke contacten onderhouden met ondernemers onderling.Dit doen wij door jaarlijks uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren waarbij de ondernemers elkaar leren kennen en elkaar kunnen ontmoeten.

Belangen behartigen van de ondernemer en daarmee een brug slaan tussenpolitiek en het bedrijfsleven. Wij signaleren en vragen onze leden naar zaken die er leven, waar loop je tegenaan? Hierin bundelen wij de krachten en fungeren wij als een aanspreekpunt.  Belangrijke thema’s kunnen zijn veiligheid, bereikbaarheid, ontwikkeling van de regio, enz. Regelmatig hebben wij overleg met onder andere de gemeente, waarin deze onderwerpen behandeld zullen worden.

Samen bereiken we meer

Kennis delen onderling. Een aantal van onze activiteiten zijn erop gericht om elkaar te versterken door middel van kennis. Daarnaast houden wij u op de hoogte van belangrijke zaken die voor u van belang kunnen zijn door middel van onze nieuwsbrief.

Door middel van verschillende bijeenkomsten ontmoeten wij elkaar, genereren we business onderling, delen we kennis en zijn we deelgenoot van bestuurlijke zaken.

We zijn een actieve vereniging en onze leden bestaan uit zowel grote bekende bedrijven als de kleine zelfstandige.

Bent u ondernemer uit Rhenen en omstreken en wilt u ook uw netwerk vergroten? Dan bent u bij de Bedrijvenkring Rhenen aan het juiste adres! Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Deelname activiteiten

Als lid van de Bedrijvenkring Rhenen kunt u met twee personen deelnemen aan een evenement of bijeenkomst. Het is mogelijk dat we voor een bijzondere activiteit een extra bijdrage vragen. De persoon die zich opgeeft voor de activiteit is altijd lid van de Bedrijvenkring Rhenen en voor de extra op te geven persoon geldt dat hij/zij werkzaam is bij de organisatie of levenspartner is van degene die zich heeft opgegeven. 

Introducés van harte welkom!

Voor bijna alle activiteiten kunnen introducés meegenomen worden door leden om die personen/bedrijven eens kennis te laten maken met de Bedrijvenkring Rhenen. Een eenvoudige optie om als Bedrijvenkring  groei te genereren en daarmee doelstellingen als netwerken en onderling business te ontwikkelen.

Introducés mogen maximaal twee keer (gratis) kennismaken met onze activiteiten. Na twee keer kennismaken kunnen ze weten of ze lid willen worden van de BkR, willen ze geen lid worden, ook prima, maar dan kunnen ze ook niet meer als introducé worden uitgenodigd. Per slot van rekening kosten al onze activiteiten ook geld, waarvoor we allemaal contributie inleggen en ook verantwoording voor moeten afleggen aan elkaar.

Aanmelden / afmelden activiteiten

Voor alle activiteiten dient u zich aan te melden via het aanmeldingsformulier op de website van de Bedrijvenkring Rhenen. Controleert u goed of de ingevulde gegevens juist zijn, dit zijn namelijk ook de gegevens die worden gebruikt op de badges. Bij sommige computers worden de velden automatisch ingevuld, daardoor kan een fout zo over het hoofd worden gezien.

Wanneer u zich aanmeldt wordt er op uw komst gerekend met onder andere catering, entreekosten, enz. Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan dient u zich hiervoor tijdig af te melden via bestuur@bedrijvenkringrhenen.nl. Mochten we niet tijdig uw afmelding hebben ontvangen, dan behouden we ons het recht voor om de kosten voor de activiteit aan u door te berekenen.


Dagelijks bestuur Bedrijvenkring Rhenen

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen. Deze 3 personen zijn:

Daarnaast heeft de Bedrijvenkring Rhenen 3 commissies die samen met het bestuur alle benodigde werkzaamheden voor de vereniging en haar leden doen.

Deze commissies hebben momenteel 4 leden. De namen en foto’s zullen binnenkort ook op deze pagina te vinden zijn.

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: