Gepubliceerd op: donderdag 7 september 2017 - 07.44 uur

Aanpak vernieuwing binnenstad centrum Rhenen en de daarmee gepaard gaande hinderingen

Medio september zal Van Hattem Infra uit Achterberg beginnen met de lang verwachte renovatie van het centrum van Rhenen. In een korte periode van 8 weken zullen zowel de Herenstraat alsmede de Molenstraat en de Frederik van de Paltshof voorzien worden van een compleet nieuwe bestrating. Tevens zal het riool langs en onder de Herenstraat en de Frederik van de Paltshof worden vernieuwd.

Middels verkeersregelaars wordt het verkeer, buiten de spitsuren, over een rijbaan geleid. Tijdens zowel de ochtend als de avondspits zijn beide rijbanen volledig beschikbaar voor al het verkeer. De noodzakelijke asfalteringswerkzaamheden zullen plaatsvinden gedurende  5 nachtelijke afsluitingen voor al het verkeer, van 20.00 tot 6.00 uur tot de volgende ochtend. De detailplanning is nog in de maak en wordt o.a. via infoavonden, website en bewonersbrieven gecommuniceerd.

Gelet op de noodzakelijke rijbaan versmallingen worden ondernemers op Remmerden verzocht om het voor hun bestemde vrachtverkeer zoveel als mogelijk is, te laten omrijden via Veenendaal en Elst. Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.rhenencentrum.nl/

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: