Nieuws over de Bedrijvenkring Rhenen:

Gepubliceerd op: 3 februari 2024

Paasveetentoonstelling in Rhenen

Bericht van: Promotie Paasvee Rhenen | 9 maart 2024 | Stal van Miltenburg, Stokweg 9, Rhenen De vleeshandel en de kwaliteit van de (rund-)veestapel bevorderen. Dat is het doel van deze traditionele tentoonstelling. Sinds 1926 wordt de jaarlijkse paasveetentoonstelling in Rhenen georganiseerd door de Stichting de Marktcommissie. voor meer informatie klik hier.

Gepubliceerd op: 3 februari 2024

Commissie Rijnbrug in het nieuws bij RTV Utrecht

In verband met wederom de vertraging die de Rijnbrug oploopt, is de Commissie Rijnbrug geïnterviewd door RTV Utrecht. De commissie heeft duidelijk zorg en frustatie laten blijken over het feit dat er nu weer een vertraging optreedt omdat er nu pas onderzoek wordt opgestart naar Stikstof effecten. Grote zorg is dat als de brug straks in 2028 gebouwd moet gaan worden de stekker er weer uitgaat i.v.m. de miljoenen kostenstijgingen die er op zullen treden. Klik hier om het online artikel te lezen.

Gepubliceerd op: 4 januari 2024

Bedrijventerrein Remmerden in Rhenen is afgekondigd als netcongestie

Het gebied rondom en het bedrijventerrein Remmerden in Rhenen is afgekondigd als netcongestie gebied, tot 2029 is er geen uitbreiding mogelijk. Voor bedrijven heeft dat directe gevolgen voor huishoudens in de nabije omgeving nog niet, desalniettemin zal dit probleem zich ook richting de woonwijken manifesteren. Mijn focus ligt op het bedrijventerrein. Bij netcongestie kan er als er lokaal pieken zijn in vraag en aanbod van stroom niet meer uitgeweken worden naar het hoogspanningsnetwerk (Tennet). Daarnaast is het huidige infrastructuur (stroomkabels) op Remmerden (en ook bij veel andere bedrijventerreinen) destijds bedacht op een gelijktijdigheid (gebruik en invoeding stroom hetzelfde moment) van 50% van het gecontracteerd vermogen (vroeger was dit genoeg, totaal niet bedacht op de energietransistie). Lokaal is er vaak nog […]

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Ga digitaal in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb bedrijven om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Welk vervoermiddel wordt gekozen voor woon-werkverkeer of zakelijke reizen? En waarom? Welke kansen en uitdagingen spelen er rondom het verduurzamen van die mobiliteit? Aan welke informatie of ondersteuning is behoefte? In digitale sessies met een klein aantal mkb bedrijven gaan zij hierover in gesprek. De inzichten en uitkomsten van deze gesprekstafels nemen ze mee in het duurzame mobiliteitsbeleid van het ministerie. Als symbolische dank ontvangen deelnemers na afloop een cadeaubon.

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Uitnodiging lunch bij Boerderij Het Binnenveld – toelichting ondermijning   31 oktober 2023

Bericht van Politie en Gemeente Rhenen | 31 oktober 2023 | inloop 11:30 uur | Boerderij Het Binnenveld – Zuidelijke Meentsteeg 9 – 3911 TD Rhenen

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Uitnodiging bijeenkomst Energieaanpak Bedrijventerrein Remmerden 31 oktober 2023

Uitnodiging bijeenkomst Energieaanpak Bedrijventerrein Remmerden 31 oktober 2023 |16:00 uur | Pinkpro – Utrechtsestraatweg 198 – Rhenen (bedrijventerrein Remmerden) Bericht voor ondernemers Bedrijventerrein Remmerden  

Gepubliceerd op: 22 september 2023

Bedrijvenkring Rhenen haalt € 7.500 op voor de Maarten van der Weijden Foundation!

  In de prachtige ambiance van de Cunerakerk in Rhenen overhandigde voorzitter Fius van Laar gisteravond een cheque ter waarde van € 7.500 aan Maarten van der Weijden.   Maarten gaf een boeiende en inspirerende presentatie over het stellen van doelen en deze te bereiken en ook te accepteren als je je doel niet behaalt. Het leven is niet maakbaar.   Sinds juli 2017 heeft Maarten zijn eigen stichting, de Maarten van der Weijden Foundation. Met zijn stichting hoopt Maarten het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor de volle 100%, dus zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek. De organisatiekosten van de stichting worden betaald vanuit sponsorgelden.   Het geld dat is opgehaald, is opgebracht […]

Gepubliceerd op: 11 augustus 2023

Informatiebijeenkomst energietransitie Bedrijventerrein Remmerden 23 augustus a.s. om 16:00 uur

Beste ondernemers van Remmerden, Aanpak energietransitie Bedrijventerrein Remmerden Zoals op meerdere plekken in Nederland, raakt het energienet op Bedrijventerrein Remmerden vol. Buiten het contract is het niet mogelijk om meer stroom af te nemen of terug te leveren. Deze ruimte op het net is er niet meer. Dit zorgt voor minder mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen c.q. uit te breiden. Wij moeten wachten tot het net verzwaard wordt. Volgens netbeheerder Stedin kan dit tot 2029 duren. Bovendien moeten we vroeg of laat van het gas af en dit betekent een verdere elektrificatie van het productieproces. Dat geldt ook voor de mobiliteit. De verwachting is dat in Nederland in 2030 het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen 3 keer meer is dan […]

Gepubliceerd op: 23 juni 2023

Opbrengst veiling vaatje nieuwe haring en verkoop loten naar Maarten van der Weijden Foundation

Gisteren werd tijdens onze jaarlijkse haringparty het vaatje nieuwe haring geveild voor het goede doel! De opbrengst van de veiling en de verkoop van de loten gaat naar de Maarten van der Weijden Foundation.

Gepubliceerd op: 9 juni 2023

Bedrijvenkring Rhenen aan het woord in Groei#11

Groei is het (online) magazine van Regio Foodvalley. In dit magazine worden projecten en initiatieven belicht die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan de regionale samenwerking. Klik op hier om het artikel te lezen.

Gepubliceerd op: 2 juni 2023

Voorzitter Bedrijvenkring Rhenen spreekt in tijdens vergadering Commissie Ruimte en Economie Gemeente Rhenen

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeente Rhenen d.d. 17 mei jl. maakte voorzitter Fius van Laar gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. In aanloop naar deze bijeenkomst waren de volgende drie stukken bestudeerd: De voorliggende visie op Rhenen De Economische agenda En de recent ondertekende woondeal Naar aanleiding van het bestuderen van deze stukken stelde Fius tijdens de bijeenkomst de volgende vragen: “Wat moeten wij als ondernemers doen om bij te dragen aan participatie? Wat moeten we doen om meer en vroeger actief in het proces betrokken te zijn bij het opstellen van visies en plannen. In dit voorliggende voorbeeld “De visie op Rhenen” is Bedrijvenkring Rhenen niet actief betrokken geweest bij het opstellen.” […]

Gepubliceerd op: 2 juni 2023

Uitnodiging informatiebijeenkomst ION Vallei

Tijdens de netwerkavond van 20 april jl. vertelde Nel van Vessem over ION Vallei. Diverse aanwezigen gaven aan hier meer over te willen weten. Voor hen – en voor alle andere geïnteresseerde werkgevers – is deze uitnodiging: Nieuwe werknemers nodig? Ze zijn er! Bij ION Vallei zijn werkgevers uit Regio Foodvalley aangesloten, die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking in dienst hebben – of daar plannen voor hebben. ION staat voor Inclusief Ondernemers Netwerk. Ondernemers delen hier hun kennis en ervaringen, maar bovenal ontplooien we concrete activiteiten die leiden tot concrete banen voor mensen die willen werken, maar een steuntje in de rug nodig hebben.

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

Martino IJs 30 jaar event – Recordpoging Guiness Book of Records

29 juni – 1 juli  a.s. |  Rhenen WERELDDUURRECORD AMBACHTELIJK IJS MAKEN De recordpoging luidt als volgt; 48 uur ambachtelijk ijsdraaien in de open ijsbereiding in Rhenen. Graag wil Martino ijs het proces van ambachtelijk ijsdraaien presenteren aan hun gasten en geïnteresseerden in de vorm van een recordpoging. De recordpoging vindt plaats op donderdag 29 juni en start om 15.00 uur. Op zaterdag 1 juli om 15.00 uur wordt het officiële Guinness Book of Records certificaat uitgereikt door het inspectieteam.

Gepubliceerd op: 12 mei 2023

Uitnodiging – Open Dag BMG Grondwerken – 10 juni 2023

Op 10 juni aanstaande organiseert BMG  B.V. Grond- en Sloopservice een open dag. De leden van de Bedrijvenkring Rhenen zijn van harte uitgenodigd.

Gepubliceerd op: 21 april 2023

Goed bezochte en geslaagde netwerkavond “Ondernemer op een kratje”

Door de originele pitches van de ondernemers op het kratje kregen we nieuwe inzichten en ging het netwerken als vanzelf. Al tijdens de inloop werd het gezellig druk bij Vino y Mas. Na de officiële opening door Fius van Laar hoorden we van Jorieke Colijn-Eerbeek hoe haar droom voor een mooie wijn- en tapasbar werkelijkheid is geworden. Rijkelijk voorzien van heerlijke wijn en tapas luisterden we naar de pitches van de ondernemers die het aandurfden om op het kratje te staan. Van Bertus Haverkort hoorden we het verhaal achter de kunstwerken die binnenkort op de rotondes pronken. Alex Schipper scheen nieuw licht op zijn bedrijven. Eindelijk is het nu technisch mogelijk om op afstand de inbrekers voor te zijn. Nel […]

Gepubliceerd op: 14 april 2023

Onderzoek hoe er meer ruimte op het elektriciteitsnet op Remmerden kan worden verkregen

Lees hier de brief van de Gemeente Rhenen aan de bewoners en ondernemers op Remmerden. U heeft het vast al gemerkt: Het elektriciteitsnet op Remmerden raakt vol Of u nu stroom wilt afnemen of wilt terug leveren, de ruimte is beperkt. Dat zorgt voor minder mogelijkheden om te ondernemen. We moeten wachten tot het net verzwaard wordt. Volgens Stedin kan dit tot 2030 duren als we niets ondernemen. Door slim samen te werken, kan er ruimte gevonden worden. Dat vraagt wat tijd, maar het levert ook ruimte op.   Buro Loo verkent hoe we ruimte op het elektriciteitsnet kunnen krijgen De gemeente Rhenen wil niet wachten en heeft Buro Loo opdracht gegeven. Zij gaan verkennen of er oplossingen zijn waarmee […]

Gepubliceerd op: 25 maart 2023

Interessant bedrijfsbezoek aan Dromec BV te Rhenen

Donderdag 16 maart jl. bezocht een groot aantal leden van de bedrijvenKring Rhenen Dromec BV te Rhenen. Een parel van een bedrijf op de Utrechtse Heuvelrug met innovatie en maatwerk hoog in het vaandel. Bedrijfsbezoeken passen bij de visie van onze vereniging: dat je ondernemen samendoet en elkaar inspireert. Na een welkomstdrankje en hapje dat werd verzorgd door Piatto uit Rhenen, nam directeur Cees Drost het woord. Cees vertelde hoe dit internationaal opererende familiebedrijf in 1996 is ontstaan vanuit het huis van zijn ouders. In 2012 nam Cees het stokje van zijn ouders over samen collega-eigenaar Geerart de Vree.

Gepubliceerd op: 5 maart 2023

Bijeenkomst voor Rhenense ondernemers 21 maart 2023

Op 21 maart 2023 organiseren de gemeente Rhenen en Bureau BUITEN een netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers en verenigingen uit de gemeente Rhenen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Bureau BUITEN de resultaten van hun onderzoek en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Bent u het ermee eens of niet en hoe trekken we elkaar over de streep. Daarnaast leren we elkaar (beter) leren kennen en kan er informatie uitgewisseld worden. We vragen u ook om kort te vertellen wie u bent en welke (bedrijfs)activiteiten u uitvoert. Deze korte pitch van maximaal één minuut kunt u ook benutten om iets te vertellen over een idee dat u heef of een project […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2023

Meld je nu aan voor pitch:  “Ondernemer op een kratje”

20 april 2023 | vanaf 19:30 uur | Vino y Mas Rhenen Grijp nu je kans om een pitch te geven aan de leden van de Bedrijvenkring! De inschrijving is gesloten! Inmiddels hebben 10 leden zich opgegeven om een pitch te geven. Als lid van de Bedrijvenkring Rhenen kun je kort en bondig je bedrijf promoten maar je kunt ook denken aan: Deel je flop of je top. Wat kunnen de anderen hiervan leren? Breng een proost uit op ….. met een kleine speech. Zie het staan op het kratje als de mogelijkheid om live een LinkedIn post te delen. Wie zet jij in het zonnetje vandaag? Met welke andere ondernemer heb je recent mooie zaken gedaan en zou je van harte […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2023

Verslag Kick-off Living Lab Regio Foodvalley Circulair

24 feb. 2023 09:22 | Willem Kuijsten | FOV Regio Foodvalley | Nieuws |  | Alle gebruikers | Publiek Een kleine 100 aanwezigen hebben op 9 februari de start van het nieuwe programma van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair bijgewoond. In twee uur tijd kwamen veel onderwerpen langs: wat kunnen overheden doen om de circulaire economie te versnellen, waarom zou je als bedrijf circulair gaan ondernemen, wat is de urgentie van een betonketen met hergebruikte materialen, wat kan je eigenlijk met onverkocht brood zodat het bakkers kostenbesparing oplevert?

Gepubliceerd op: 26 februari 2023

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) weer open per 1 april 2023

FOV Regio Foodvalley  Voor MKB ondernemers met een bedrijfspand en een jaarlijks energiegebruik dat minder bedraagt dan 25.000 m3 aardgas eq. en minder dan 50.000 kWh elektriciteit, is er de SVM regeling.

Gepubliceerd op: 15 februari 2023

RBT Heuvelrug & Vallei: Opening Toeristisch Seizoen 2023

Graag nodigt RBT Heuvelrug & Vallei je uit voor het relatie-evenement Opening Toeristisch Seizoen 2023 op donderdagmiddag 30 maart a.s. bij Parc Broekhuizen te Leersum. Deze feestelijke bijeenkomst informeren we je graag over de trends en ontwikkelingen binnen duurzaam toerisme, kort over de plannen van RBT Heuvelrug & Vallei in 2023 en proosten we op het komende toeristisch seizoen en zoeken we verdieping tijdens onze netwerkborrel. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en voor partners van RBT Heuvelrug & Vallei. Overige gasten op uitnodiging. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Gepubliceerd op: 15 februari 2023

Artikel Bedrijvenkring Rhenen in Vallei Business

Bedrijvenkring Rhenen: ondernemen doe je samen Met 160 leden binnen een relatief kleine gemeenschap voorziet Bedrijvenkring Rhenen kennelijk in een behoefte. “Er heerst een vibe van: ‘Hier wíl je bij zijn.’ Niet omdat je anders iets cruciaals mist, maar omdat je een bijdrage levert aan de contacten tussen ondernemers”, verklaart penningmeester Bas van Riel. We proeven de sfeer tijdens een drukbezocht evenement in het Ouwehands Dierenpark. Klik hier voor het artikel

Gepubliceerd op: 5 februari 2023

Kick-off Living Lab Regio Foodvalley – 9 februari 2023

Het Living Lab Regio Foodvalley staat ongeduldig te trappelen om de nieuwe periode echt te starten. Op 9 februari trappen we af met een kick-off-bijeenkomst op AERES vmbo in Ede, waar u van harte voor bent uitgenodigd. Ondernemers, studenten, docenten, medewerkers van overheden, bestuurders, maatschappelijke organisaties, we hopen u in grote getale welkom te heten. We laten tijdens de kick-off zien waar we ons de komende jaren op gaan richten, inspireren u met concrete voorbeelden, dagen u uit met een lezing van Tom Middendorp en heffen samen het glas op de komende vier jaar samenwerking. Daarbij willen we graag met oude en nieuwe partners ook officieel de partnerovereenkomst tekenen. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Gepubliceerd op: 5 februari 2023

CyberEvent: ‘Digitaal Veilig Ondernemen’ – 28 maart 2023

Het Cybernetwerk Utrecht presenteert op 28 maart a.s. het CyberEvent: ‘Digitaal Veilig Ondernemen’ speciaal voor mkb’ers in de regio Utrecht in stadion Galgenwaard te Utrecht. 18.00-19.30 uur Inloop, je kunt aanschuiven voor een lichte netwerkmaaltijd (gratis) 19.30-21.00 uur Een afwisselend programma; avondvoorzitter Kees van der Spek gaat o.a. in gesprek met slachtoffers, Maria Genova (bekend van onder andere ‘Komt een vrouw bij de h@cker’) heeft een inspirerend verhaal over cybercrime en je hoort meer over het Cybernetwerk Utrecht. 21.00-22.00 uur We sluiten de avond af met een netwerkborrel Voor meer informatie en aanmelden klik hier  

Gepubliceerd op: 15 maart 2022

Verkiezingsdebat Rhenen (XON Nieuws)

Geldzorgen en (Financiële) Ondersteuning: op welke plekken kun je terecht

Gepubliceerd op: 29 december 2021

Geldzorgen en (Financiële) Ondersteuning: op welke plekken kun je terecht

Als ondernemer ben je gewend om kansen te zien en te gebruiken. Maar voor veel ondernemers is dit een heel moeilijke tijd. Er zijn talloze steunmaatregelen. Maar soms is het ook lastig uit te vinden wat er van toepassing is in jouw situatie. Daarom zetten we alles op een rij op welke plekken je terecht kunt.  Heb je zorgen of vragen? Zoek contact! Een goed begin is in ieder geval om contact te zoeken. Ook als je twijfelt waar je terecht moet, zet de 1e stap voor hulp of advies. Alle in deze lijst genoemde loketten werken namelijk samen en verwijzen je zo nodig door. Bijstand voor Zelfstandigen: als je onderneming tijdelijk financiële steun nodig heeft Dan kun je misschien […]

Gepubliceerd op: 7 april 2021

Adverteren bij Stichting Oranjedag Rhenen

Beste ondernemers van Rhenen. Het bestuur van de Stichting Oranjedag Rhenen (SOR) is alweer geruime tijd bezig met de voorbereidingen van Koningsdag 2021. Ondanks de coronamaatregelen wordt er ook dit jaar weer een geweldig evenement voor Rhenen en omstreken georganiseerd op Koningsdag. Nog een jaar geen Koningsdag in Rhenen, dat was geen optie. Daarom heeft de Oranjevereniging Rhenen samen met Scouting Rhenen gekeken naar wat er wél mogelijk is. En daar is iets heel moois uitgekomen! Zoals jullie misschien gelezen hebben in de vooraankondiging in EigenWijsLokaal gaat we dit jaar 24 uur online en starten al op Koningsnacht 26 april 20:00 uur met een leuk en divers programma. Onder andere een 24 uur durende Livestream met radio-uitzending, livemuziek, online bingo, […]

Gepubliceerd op: 12 maart 2021

Inspiratie sessie met Nico Klaver

“Ondernemen, verbinden, nieuwe dingen doen, ontdekken, vallen en weer opstaan”. Deze inspiratie sessie geeft meer inhoud aan deze kreten. We willen ondernemers inspireren met het verhaal van restauranthouder Nico Klaver die zijn kennis en kunde vandaag de dag verkoopt via de Jumbo Supermarkten. Deze sessie is opgenomen op donderdag 11 maart 2021.

Economische impact corona & ondernemerspeiling

Gepubliceerd op: 12 maart 2021

Economische impact corona & ondernemerspeiling

De corona maatregelen hebben uiteraard invloed op alle ondernemers in Nederland. Maar hoe staat het ervoor in onze regio? Onderaan dit bericht kunt u 2 PDF’s inzien waarop de volgende heeft 2 PDF’s waarop de volgende informatie te lezen is. In de nieuwe monitor economische impact coronacrisis is het volgende te zien: De groeiende schuldenberg van Utrechtse ondernemers Ondernemers in regionale en landelijke peilingen: voorzichtig optimisme naast somberheid Aantal aanvragen voor NOW3.1 per gemeente Ontwikkeling van het aantal bedrijven in 2020: afgevlakte groei. Het tweede bestand is de rapportage over de ondernemerspeiling 3, die in november 2020 plaatsvond. Ook ondernemers uit onze gemeente hebben hieraan meegedaan, waardoor een representatief beeld kan worden geschetst van de staat waarin het bedrijfsleven zich […]

Gepubliceerd op: 1 februari 2021

Ken je het ondernemersklankbord al?

Voor ondernemers door ondernemers Stichting Ondernemersklankbord is een onafhankelijke ideële organisatie, zonder winstoogmerk, die ruim 40 jaar bestaat. Ondernemersklankbord ondersteunt zzp’ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met de opstart van een bedrijf, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsopvolging en faillissementspreventie. Steun in de rug voor ondernemend Nederland Ondernemersklankbord is een steun in de rug voor ondernemend Nederland. Ervaren en enthousiaste ‘oud’ ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, zoals registeraccountants, notarissen en juristen adviseren op geheel vrijwillige basis – via een klankbordtraject – actieve ondernemers uit het midden-en kleinbedrijf. Een klankbordtraject duurt 6 maanden en Ondernemersklankbord vraagt voor deze gehele adviesperiode momenteel geen donatie vanwege de coronacrisis. Zo is de drempel voor ondernemers die hulp of advies zoeken zo laag mogelijk. Kunnen faillissementen […]

Gepubliceerd op: 19 december 2020

Bedrijvenkring Rhenen Kerstgroet film 2020

  We wensen alle leden fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling! In deze video zie je de volgende mensen: Jolanda de heer (Wethouder Gemeente Rhenen) Paul Smit (Spreker & Trainer Neuroimpact) Peter Ros (Spreker & Future Strategist Prosult) Bart van de Belt (Spreker & Coach ZSA Academie) Joke Wessels (Lid evenementen commissie) Minko Garson (Penningmeester) Leopold Pleijsier (Secretaris) Joost Blaas (Lid evenementen commissie) Jan Harberink (Lid evenementen commissie) Paul Roorda (Eigenaar Residence Rhenen) Frans de Groot (Spreker & Trainer Bitsing Company) Fius van Laar (Voorzitter) Joke van de Glind (Lid leden commissie) was helaas verhinderd tijdens de opnames.

Gepubliceerd op: 17 december 2020

Corona maatregelen & informatie voor ondernemers

Het leek ons handig om een overzicht te maken voor onze leden over waar je bepaalde informatie kunt vinden over corona maatregelen, subsidies en andere handige informatie die ondernemers nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Hieronder het corona info overzicht met de links naar de betreffende website: Actuele corona maatregelen vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 Rijks overheid informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus Corona protocollen voor bedrijven Financiële regelingen coronavirus Bereken coronaregelingen voor je onderneming met de Corona Calculator Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) check Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Reisadviezen naar buitenland

Gepubliceerd op: 16 december 2020

Hoe MKB vriendelijk is gemeente Rhenen?

Beste ondernemer, Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente Rhenen aan u als ondernemer? Uw mening telt! MKB-Nederland onderzoekt elke twee jaar welke gemeente de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland is. Daarom vragen wij u om specifiek de dienstverlening van de gemeente Rhenen over de laatste 2 jaar te beoordelen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit doet u door de digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen kost ongeveer vijf minuten. Vertel de gemeente wat u mening is Met de uitkomsten van de vorige enquête is de gemeente Rhenen we aan de slag gegaan. Zij horen daarom ook deze keer graag van u wat er beter kan en wat er al […]

Gepubliceerd op: 10 december 2020

Overlijdensbericht Gerrit de Groot

Binnenkort ook snel internet in Elst, Rhenen en Achterberg?

Gepubliceerd op: 2 december 2020

Binnenkort ook snel internet in Elst, Rhenen en Achterberg?

Dan is (mede bedrijvenkring Rhenen lid) Nedtronics uw adviseur/partner Beste medeleden van de Bedrijvenkring Rhenen Langzaam internet? Gestoord telefoonverkeer? Onscherpe televisiebeelden? Als het aan Delta Fiber Netwerk Nederland ligt, behoren deze ergernissen binnenkort tot het verleden en heeft ook u, als ondernemer, razendsnel internet, telefoneert u ongestoord en kijkt u naar haarscherpe televisiebeelden; met het glasvezelnet dat Delta Fiber in 2021 wil aanleggen in de kerngebieden van Rhenen, Elst en Achterberg. Glasvezel is onmisbaar voor het snel up- en downloaden van bestanden en van cruciaal belang binnen de huidige en toekomstige digitale ontwikkelingen, waarin thuiswerken, online-lesgeven en steeds belangrijkere plaats innemen. Maar dat heeft u waarschijnlijk al lang ‘aan den lijve’ ondervonden. Voorwaarde aanleg Delta Fiber start echter pas met […]

Gepubliceerd op: 20 november 2020

De Koning van Denemarken ondernemer van het jaar

Vandaag is De Koning van Denemarken door de Gemeente Rhenen en Bedrijvenkring Rhenen op de dag van de ondernemer verkozen als ondernemer van het jaar. Vanmorgen hebben Jolanda de Heer (wethouder gemeente Rhenen) en Leopold Pleijsier (secretaris Bedrijvenkring Rhenen) de eigenaar Erwin Storm een bezoekje gebracht om hem de prijs te overhandigen. Door de corona maatregelen was het helaas niet mogelijk om handen te schudden. Gelukkig konden we wel even binnen komen ondanks dat het restaurant niet open mag zijn door de strenge corona maateregelen. De Bedrijvenkring Rhenen heeft de Koning van Denemarken genomineerd vanwege hun bijzondere marketing skills en inventiviteit in tijden van crisis. Dit filmpje waardoor de naam van zijn bedrijf zelfs in het voorprogramma kwam bij Ziggo […]

Video: Frans de Groot - BITSing webinar - 19 nov 2020

Gepubliceerd op: 20 november 2020

Video: Frans de Groot – BITSing webinar – 19 nov 2020

Dit is de video van de Bedrijvenkring Rhenen over BITSing. Frans de Groot de grondlegger van de BITSER methode legt uit hoe zijn methode werkt, die groei & continuïteit waarborgt (https://thebitsingcompany.com). Bekijk nogmaals het bijzondere seminar dat op donderdag 19 november 2020 heeft plaatsgevonden en is opgenomen door de Cunerakerk. De eerste spreker is Fius van Laar, hij is de voorzitter van de Bedrijvenkring Rhenen. De 2de spreker is Jolanda de Heer. zij is wethouder in de gemeente Rhenen (https://www.rhenen.nl). Zij geeft onder andere aandacht aan het 150 jaar bestaan van ons lid Cunera vloerbedekking (https://cunera.nl) en het 50 jarig jubileum van ons andere lid Schlingmann Architecten (https://www.schlingmannarchitecten.nl). Door onderstaande leden is het seminar mede tot stand gekomen: https://restaurantpiatto.nl https://bloembinderijbuitenomme.nl […]

Gepubliceerd op: 12 november 2020

Corona Taskforce-team van WAQ

Evenals begin maart zagen WAQ dat Corona en de maatregelen die daaruit zouden volgen hun klanten zou raken. Of dat nu direct of indirect zou zijn. Ook nu blijven ze zich focussen op de ondersteuning van hun klanten, zodat zij zo goed mogelijk kunnen doorwerken. De gevolgen voor hun klanten vraagt om een gedegen plan van aanpak dat concrete oplossingen biedt. Daarom is in maart al besloten tot het opzetten van een Taskforce. Deze Taskforce van Wagenvoort Advies Compas (www.waq.nl) maakt gebruik van alle kennis, kunde, ervaring van de bedrijven die we in huis hebben, waaronder: Loonvisie (www.loonvisie.nl) Boschland accountants & adviseurs (www.boschland.nl) ACMA administratiekantoor (www.acma.nl) Herenstaete Financieringen (www.herenstaete.nl) Commitment Verzekeringen (www.commitmentverzekeringen.nl) De adviseurs van de Taskforce houden zich alleen […]

Gepubliceerd op: 12 november 2020

Schlingmann Architecten viert vijftigjarig jubileum

Vader en zoon Gerard en Richard blikken terug en kijken vooruit Schlingmann Architecten bestaat dit jaar vijftig jaar. Een dynamische periode waarin het familiebedrijf werd opgebouwd, uitgebouwd en Richard Schlingmann zijn vader Gerard opvolgde als eigenaar. ‘Het is een voorrecht om een steentje bij te mogen dragen aan het Nederlandse bouwlandschap.’ Richard Schlingmann heeft in zijn jeugd veel over architectuur gehoord. Zijn vader had namelijk een architectenbureau en ook nam hij hem regelmatig mee naar de bouw. Hij ontwikkelde dezelfde passie voor het vak, al duurde dat wel even. ‘Het was niet zo dat ik altijd al voor ogen had om architect te worden. Ik vond het leuk om op de bouw te zijn, maar koos na de middelbare school […]

Overzicht van provinciale subsidie regelingen

Gepubliceerd op: 9 november 2020

Overzicht van subsidie regelingen Provincie Utrecht

Hier staat een overzicht van de bestaande provinciale regelingen. Daarbij zijn ook de subsidie vanuit de ROM opgenomen, Utrecht Health Seed Fund, energiefonds en EFRO. Wat betreft dat laatste zijn er nog wel meer Europese subsidies voor bedrijven, maar daar hebben geen volledig beeld van. De regelingen zijn vooral voor bedrijven, zoals het MKB, Life sciences, kennisintensief, enz. Volgens de provincie verzorgt de Economic Board Utrecht voor verspreiding binnen de verschillende ondernemers(netwerken). Gaat dat misschien via de grootste vereniging, via de BKR in het FOV? Wat Voor wie  wanneer open waar meer info te vinden? subsidie voor haalbaarheidsprojecten MKB april 2021 https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/economie-en-innovatie-ebu-mit-haalbaarheidsprojecten subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten MKB mei 2021 – sept 2021 https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/economie-en-innovatie-ebu-mit-rd-samenwerkingsprojecten subsidie voor organiseren van kennisevenement in de […]

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020

Prattenburg wil graag meer bomen, help je mee?

Adopteer een boom op Prattenburg Met de jaren worden ze alleen maar mooier, de bomen in de diverse lanen op Landgoed Prattenburg. Maar de bomen beginnen oud te worden en zijn niet langer veilig. Daarom zijn we begonnen met het vervangen van de bomen in verschillende lanen voor gezonde, jonge exemplaren. Zo kunnen er de komende jaren nieuwe, fraaie lanen groeien, waar de volgende generaties van kunnen genieten. En kunt u uw eigen (gedenk)boom adopteren. 28 km laan Kenmerkend voor Prattenburg zijn haar lanen. Maar liefst 28 kilometer laan, vaak bestaand uit meer dan 2 rijen bomen, geven Prattenburg een uniek herkenbaar aanzien. In het totaal tellen de lanen ongeveer 2600 bomen. De lanen op Prattenburg zijn voor een groot […]

Gepubliceerd op: 17 september 2020

Update BKR Evenementen 2020

Beste leden van Bedrijvenkring Rhenen, Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is er nog geen nieuwe uitnodiging gestuurd voor een evenement. De activiteitencommissie is wel degelijk bezig geweest met de organisatie van een evenement. Alleen door een aantal beperkingen door COVID-19 en het oplopende aantal besmettingen na de vakantie hebben wij als bestuur besloten voorlopig even pas op de plaats te maken. Dit betreuren wij uiteraard, want het is juist zo ontzettend belangrijk om elkaar te ontmoeten, misschien zelfs nog wel belangrijker in deze tijd(en). Dit kan alleen ls het ook verantwoord is en daarvoor zoeken wij naar geschikte mogelijkheden. Wij willen als bestuur bijvoorbeeld liever geen maximum instellen voor het aantal bezoekers, want wij willen iedereen de ruimte geven om te […]

Gepubliceerd op: 9 juli 2020

Wat doet de gemeente voor ons?

Die vraag hoorde ik best vaak van ondernemers, vooral toen ik net bij de gemeente kwam werken. Maar als je anders kijkt, dan kom je het werk van de gemeente(raad) elke dag tegen. Het zou je zeker opvallen als we het een paar weken niet zouden doen. Veel van ons werk blijft onzichtbaar, terwijl we achter de schermen snoeihard werken om de doelen van het college te realiseren. In de aankomende nieuwsbrieven geef ik je een kijkje achter de schermen. Nieuwsbrief voor Ondernemers De Nieuwsbrief voor Ondernemers bestaat nu een jaar. De nieuwsbrief is een middel om sneller en makkelijker informatie te delen. Met de nieuwsbrief bereiken we nu zo’n 1.450 ondernemers in onze gemeente. Oorspronkelijk was de doelstelling om één keer per […]

Overzicht van provinciale subsidie regelingen

Gepubliceerd op: 16 mei 2020

Corona Steunmaatregelen Calculator

Het is en blijft een vreemde wereld op dit moment. Veel bedrijven hebben het moeilijk en ook de sociale maatregelen vragen veel van ons. Op dit moment is er een breed pakket van maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Hiervoor is door MKB-Nederland en VNO-NCW een stevige lobby gevoerd. Het pakket wordt nog steeds aangepast op basis van de signalen die we van ondernemers ontvangen. Om het voor ondernemers makkelijker te maken hebben zij de ‘Corona Calculator’ ontwikkeld. Op de site: www.coronacalculator.nl kunnen ondernemers zelf uitrekenen wat de verschillende regelingen voor hun onderneming betekent.

Gepubliceerd op: 28 april 2020

Voormalig voorzitter ontvangt koninklijke onderscheiding

Burgemeester van Rhenen, Hans van der Pas heeft afgelopen vrijdag vijf lintjes uitgereikt aan inwoners van zijn gemeente. Door de coronavirus maatregelen deed hij deze keer telefonisch vanuit de raadszaal onder het portret van de koning. Eén van de lintjes ging naar voormalig voorzitter van de Bedrijvenkring Rhenen; André Toonen. en wordt ridder in Rhenen. André is met zijn bedrijf Cunera vloerbedekking een begrip in Rhenen en ver daarbuiten. Daarnaast is hij actief binnen de textiel branche. In 2012 was hij een van de grondleggers van de Bedrijvenkring Rhenen, een platform voor de bevordering van het ondernemerschap in de regio Rhenen, Elst en Achterberg. De Bedrijvenkring Rhenen is opgebloeid tot een 150 leden tellende bloeiende vereniging. De huidige voorzitter Fius […]

Gepubliceerd op: 21 april 2020

Bedrijvenkring Rhenen Nieuwsbrief april 2020

Beste ondernemers, De afgelopen weken hebben we jullie door middel van extra nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de diverse (steun)maatregelen die door de overheid zijn ingesteld vanwege de coronacrisis. Ook in deze nieuwsbrief hebben we weer een overzicht voor jullie gemaakt. Voor een duidelijk overzicht heeft de gemeente Rhenen op haar website een speciale pagina waarin ondernemers kunnen zien hoe zij gebruik kunnen maken van welke regelingen. Kijk hier voor alle info. Bekijk ook onderstaand Rijksoverzicht. Graag willen wij als bestuur van jullie weten welke specifieke behoeften er bij jullie zijn zodat we daar op in kunnen spelen en actie op kunnen nemen. Verder in deze nieuwsbrief een aantal acties voor en door collega ondernemers. Een aantal mooie voorbeelden […]

Gepubliceerd op: 24 maart 2020

Inzamelingsactie beschermingsmiddelen voor medische zorg

Help mee! Brandweer Achterberg, Elst en Rhenen zamelen hulpmiddelen in voor de zorg De zorg heeft op dit moment onze hulp heel hard nodig. Er is een groot tekort aan beschermende materialen als mondkapjes (FFP1, FFP2, FFP3), spatbrillen, schorten met lange/korte mouw, lange handschoenen, wegwerpoveralls. Daarom willen de vrijwilligers van Brandweer Elst en Rhenen/achterberg zich inzetten om deze spullen in te zamelen. Zij hebben jouw hulp hard nodig! Heb je nog ergens ongebruikte mondkapjes en/of latex wegwerphandschoenen liggen en kun je deze missen? Dan zijn zij, maar vooral de mensen in de zorg jou enorm dankbaar als u deze in komt leveren. Kijk nog eens extra in de schuur, kelder, auto, bus of werkplaats of je nog benodigde beschermingsmiddelen hebt […]

Gepubliceerd op: 20 maart 2020

Koningshuis steekt ondernemers hart onder riem met speciaal telefoontje

‘Alle ondernemers een hart onder de riem steken.’ Dat was de bedoeling van een wel heel bijzonder telefoontje dat Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vanmorgen ontving vanaf Paleis Huis ten Bosch. Koningin Máxima belde hem persoonlijk om haar warme belangstelling te tonen voor al die leden van MKB-Nederland en alle aangesloten branches die nu door de coronamaatregelen zulke zware tijden doormaken, een aantal sectoren in het bijzonder. Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden om deze heftige periode te kunnen overbruggen. Uitstekende samenwerking met kabinet Vonhof: “Met haar belletje wilde de Koningin alle ondernemers succes wensen in deze turbulente en onzekere tijd. Ik heb haar verteld dat het mooi is om te zien hoe ondernemers elkaar helpen. Je ziet de mooiste […]

Gepubliceerd op: 1 februari 2020

Uitnodiging Finale Food Forward Track

Beste ondernemer, Ben jij ook zo benieuwd naar de oplossingen voor de voedselvraagstukken van onze regio? Kom dan naar de finale van Food Forward Track regio Gelderland Zuid op donderdag 6 februari van 19.00 tot 22.30 uur bij In de Kas te Winssen. Als ondernemer en mogelijk geïnteresseerde in het regionale voedselvraagstuk hebben we je er graag bij. Wie heeft het beste idee? Het voedselvraagstuk houdt ons allemaal bezig en heeft snel oplossingen nodig. Daarom organiseerde de Rabobank in oktober Food Forward Track regio Gelderland Zuid, waarin we samen op zoek zijn gegaan naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Vijf trackteams gingen aan de slag met de uitdagingen voor de regio. Welke innovatieve ideeën zij hebben ontwikkeld in de […]

Gepubliceerd op: 7 januari 2020

Bedrijvenkring Rhenen geeft aan Jeugdfonds Sport

Afgelopen kerstvakantie heeft onze penningmeester Minko Garson namens Bedrijvenkring Rhenen een cheque aangeboden van €1.000,- aan de wethouder Sport & Cultuur, Simone Veldboer, en bestuurslid van het Jeugdfonds Sport Utrecht, Sanne Frequin, voor het Jeugdfonds Sport in Rhenen. Dit gebeurde na afloop van het zaalvoetbaltoernooi in sporthal ’t Gastland. Bedrijvenkring Rhenen is een netwerk van ondernemers uit Rhenen en omstreken. Haar doel is het onderlinge contact tussen de ondernemers uit de regio Rhenen te versterken. Bedrijven Kring Rhenen: “Ons kwam ter ore dat RDO Balije van Utrecht een bijdrage wilde doen ter hoogte van €5.000,- aan het Jeugdfonds Sport in Rhenen, maar dat er nog €1.000,- co-financiering werd gezocht. Graag dragen wij ons steentje bij door deze €1.000,- te doneren […]

Gepubliceerd op: 27 november 2019

De Tollekamp blij met opbrengst haringvaatje (2018)

Zoals u misschien nog weet is de opbrengst van het haringvaatje vorig jaar (2018) naar verzorgingshuis “De Tollekamp” gegaan. Deze week ontvingen we van de coördinator ter plekke een erg leuke bedankt brief met de volgende inhoud: Middels deze brief willen wij u nogmaals bedanken voor de bijdrage die het WelzijnsPalet van de Tollekamp mocht ontvangen. Vorig jaar ontving onze collega Arja van Swetselaar een mooi bedrag (vanuit het eerst verkochte vaatje haring) voor activiteiten en dagbesteding binnen de Tollekamp. Dit jaar hebben onze bewoners hiervan mogen genieten en zijn er (blijvende) activiteitenmiddelen aangeschaft. In onderstaande impressie willen we u meenemen in de aangeschafte en verzorgde activiteiten voor onze bewoners . Niet alles staat op de foto, maar u ziet […]

Gepubliceerd op: 12 november 2019

Rijnbrug informatie op website Provincie Utrecht

Om de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, is het nodig om de verkeerssituatie op en rond de Rijnbrug in Rhenen aan te pakken. Eind 2018 is besloten om de Rijnbrug te verbreden van 1×2 naar 2×2 rijstroken en deze verbreding door te trekken tot aan de N320 in Kesteren. Aansluitend wordt ook het kruispunt N233/N225 in Rhenen deels gereconstrueerd en verkeersveilig ingericht. Voor mensen die graag meer informatie over deze werkzaamheden willen zien is er een speciale webpagina opgezet op de website van de Provincie Utrecht. Deze pagina kunt u zien door op onderstaande link te drukken: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/

Gepubliceerd op: 12 september 2019

Informatie bijeenkomst La Vuelta Holanda 2020

Informatie bijeenkomst La Vuelta Holanda 2020 Maandag 30 september 2019 vanaf 19.00 uur Fietscafé De Proloog (Allemanswaard 27, Amerongen) Over minder dan een jaar is het zover! Dan komt één van de drie grootste wielerrondes van de wereld naar Brabant en Utrecht. En dat is bijzonder: slechts drie keer eerder startte deze wielerronde buiten Spanje. Van 14 t/m 16 augustus 2020 verwelkomen we het peloton van La Vuelta. Op zaterdagmiddag 15 augustus kleuren de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort rood en doorkruist de karavaan de regio Utrecht. Vanaf 29 april 2020 bouwen we de spanning op richting het startweekend met een serie evenementen en activiteiten. En het programma willen we samen met jou maken! Daarom nodigen we je op maandagavond 30 […]

Gepubliceerd op: 8 september 2019

Cuneralezing 2019

Op 3 oktober 2019 spreekt Jeroen Dijsselbloem de Cuneralezing uit. De titel van zijn lezing is: “Lessen geleerd: 10 jaar na de crisis”. Zijn lezing wordt voorafgegaan door een cultureel optreden van Petrus de Graaff, piano virtuoos, en Derk Postma, Staddichter van Veenendaal. De Cuneralezing biedt u een inspirerende voordracht in een gemoedelijke ambiance. De 7e Cuneralezing wordt door oud-minister en thans voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) Jeroen Dijsselbloem uitgesproken. Het is een benefietavond en de opbrengst is bestemd voor de Stichting ‘Scoren in de wijk’ en voor het sociaal fonds Rhenen-Veenendaal. Meer informatie is te vinden op https://www.cuneralezing.nl.

Gepubliceerd op: 3 september 2019

Uitnodiging voor startbijeenkomst Honk1 “Pop-up store Energietechniek”

Beste ondernemer in Regio Foodvalley, Als ondernemer met een technisch bedrijf weet u als geen ander dat er veel technisch talent in de regio is, maar dat deze lastig te vinden en te binden zijn aan uw onderneming. De Parels Compagnie lanceert daarvoor, in opdracht van de provincie Gelderland, Honk1 ‘pop-up store Energietechniek’. In deze unieke pop-up store worden talenten voor de energietransitie gescout. In november 2019 opent de pop-up store haar deuren in Regio Foodvalley, in Ede. Vanuit de programma’s Werkgelegenheid en Energietransitie wordt dit initiatief actief en van harte ondersteund! Honk1 Energietechniek brengt talent en techniek samen De pop-up store Energietechniek is een laagdrempelig initiatief dat u als ondernemer helpt bij het vinden van nieuwe talenten. De talentscouts […]

Gepubliceerd op: 14 juni 2019

Oproep van Stichting Omroep Rhenen

Geachte bestuur, Naar aanleiding van mijn telefonisch gesprek met André stuur ik deze mail met aanvullende informatie. Graag willen wij (Stichting Omroep Rhenen i.o.) een aanvraag doen als lokale publieke omroep voor Rhenen. Deze aanvraag maakt deel uit van de wens om, conform landelijke trend/beleid een streekomroep te vormen voor het zuidelijke deel van de regio FoodValley. Hiervoor zoeken wij leden die zitting willen nemen in het zgn. pbo (programmabeleid bepalend orgaan). Hieronder staat daarover wat aanvullende informatie. Graag zouden wij iemand vanuit Bedrijvenkring Rhenen hiervoor willen vragen zitting te nemen in dit wettelijk vereiste orgaan. Wij hopen dat jullie hiervoor een kandidaat willen aandragen en op deze wijze de verankering in de gemeente Rhenen mede willen vormgeven. Mochten er […]

Gepubliceerd op: 13 juni 2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst Zon op Bedrijfsdaken

Beste ondernemer, Heeft uw bedrijf een dak groter dan 150 m2? Dan is deze uitnodiging interessant voor u. Wilt u als ondernemer profiteren van duurzame energie op het dak van uw bedrijf. En wilt u besparen op uw energierekening en uw bedrijf een duurzame uitstraling geven? Kom dan naar de informatiebijeenkomst Zon op bedrijfsdaken.   Wat: informatiebijeenkomst Zon op Bedrijfsdaken Wanneer: 26 juni 2019, inloop vanaf 19.00. aanvang 19.15-21.15 Waar: Utrechtsestraatweg 230 Rhenen, Arbon Agenturen Voor wie: Ondernemers met een dak groter dan 150 m2   Met zonnepanelen profiteert u van een lagere energierekening en kunt u het energielabel van uw pand verbeteren. Bovendien helpt u Rhenen te verduurzamen.   Zon op bedrijfsdaken De Gemeente Rhenen en Bedrijvenkring Rhenen start […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2019

Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit

Datum: donderdag 7 maart Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur Locatie: FoodValley NL | Nieuwe Kanaal 7J, entree III – Wageningen   Interactieve bijeenkomst voor ondernemers uit de food-/maakindustrie over de voorbereiding op de Brexit. RCT Gelderland en FoodValley NL organiseren samen een interactieve bijeenkomst voor ondernemers uit de food- en maakindustrie over hun voorbereiding op de Brexit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van andere ondernemers proberen we met hulp van een expert de gevolgen voor Nederlandse exporteurs zo goed mogelijk in kaart te brengen. Onze expert is Lizanne Jakobs van Brilliant Work. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het verbeteren van ondernemingen waarvan ze 13 jaar in Engeland heeft gewoond. Ze is exportcoach en Brexit adviseur en is geaccrediteerd door het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2019

Watt u moet weten over de informatieplicht energiebesparing!

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls. Graag nodigen enkele partners van het Gelders Energieakkoord (VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, provincie Gelderland, Gelderse omgevingsdiensten) u uit voor de informatiebijeenkomst ‘WATT u moet weten over de informatieplicht energiebesparing’. Wanneer vindt deze bijeenkomst […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2019

Onderzoek Circulair Living Lab Regio Foodvalley

U zou toe willen werken naar een bedrijfsvoering waarin circulair werken gewoon is. Hogeschool van Hall Larenstein en de Christelijke Hogeschool Ede bieden u, in samenwerking met onder andere Rabobank Vallei en Rijn en Wageningen University & Research, een onderzoeks- en samenwerkingstraject aan dat gericht is op kennisontwikkeling en –toepassing in uw bedrijf. Hun kennis, ervaring, tools en brede netwerk zetten ze in om u te ondersteunen. Ze helpen bij het in kaart brengen van belemmeringen en werken met u toe naar een circulair businessmodel. Wanneer u, door deelname aan de Circulair Challenge van de Rabobank, al zicht heeft op uw belemmeringen, wordt er gezocht naar innovatieve oplossingen die barrières doorbreken op het niveau van business-to-business, bedrijven & overheden, bedrijven […]

Gepubliceerd op: 26 februari 2019

Loop je soms tegen knelpunten aan bij nieuwe processen/producten?

Misschien kunnen we helpen. De gemeente Rhenen werkt samen op veel fronten met andere gemeenten in regio FoodValley. Eén van de diensten die wij bieden is hulp bij innovaties. Sina Salim is Innovatiemakelaar voor RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland  in de regio’s Vallei en Veluwe. Salim: “Het MKB vormt het DNA van innovatie in Nederland. Ik wil mijn ervaring uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid inzetten voor ondernemers uit de regio Vallei en Veluwe. In de wirwar van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden neem ik het MKB mee om hun innovatie ambities te realiseren. Ik help ze met vragen en knelpunten bij het testen van nieuwe processen/producten en opschaling, op weg van vinding naar markt.” In actie komen […]

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

Seksen op de werkvloer

Mannen en vrouwen zijn verschillend. Vooral tussen de oren. Ze hebben een andere hersenstructuur en daarmee een andere kijk op de wereld. Tijdens haar presentatie – Seksen op de Werkvloer – neemt Saskia je op humoristische wijze mee in het mannelijk en vrouwelijk brein met als doel slimmer omgaan met man/vrouw diversiteit! Kom op woensdag 17 oktober a.s. naar deze interessante avond! Aanmelden kan via deze website. Locatie en tijd: Pandasia, Ouwehands Dierenpark Grebbeweg 111, Rhenen om 20.00 uur Nieuwsgierig geworden… kijk alvast op www.saskiapaulissen.nl

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

Verhuizing Grol Orthopedisch schoentechniek

Dik Ruijsch is al langer dan 25 jaar verbonden aan dit bedrijf. Op 1 februari 2018 heeft er een verhuizing plaatsgevonden naar een andere locatie in Wageningen. Eén van de redenen was dat zij uit hun jasje groeiden en in het nieuwe pand hebben zij meer ruimte om hun fantastische werk uit te kunnen voeren. Graag verwelkomen zij u in hun nieuwe vestiging op: 22 november a.s. tussen 16.00 en 19.00 uur Nude 37A1, 6702 DK Wageningen Neem alvast een kijkje op de website www.grol-orthopedie.nl.

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

Financiële problemen – het kan voorkomen, zelfs nu!

Zit het even niet mee en spelen er zaken bij uw bedrijf of bij één of meer van uw werknemers, blijf niet “doormodderen”, maar kom in actie en zoek zo snel mogelijk hulp. Er zijn verschillende instanties waar u (gratis) hulp kunt krijgen. Bij onderstaande poorten vindt u de informatie die u zoekt. 155 – Help een bedrijf Heeft u tegenslag of weet u even niet hoe u verder moet? Heeft u financiële problemen? Of is uw bedrijf in de kern gezond, maar vraagt u zich af hoe het verder moet? Heeft u een mooi bedrijf maar kan het beter? Hoe eerder u hulp krijgt, des te groter de kans dat het succes u weer toelacht. Over Rood Over Rood […]

Gepubliceerd op: 19 juli 2018

Circular Economy Challenge

Persbericht  De FoodValley regio biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair ondernemen. Zo blijkt uit de scan die de Rabobanken Gelderse Vallei en Vallei en Rijn hebben laten uitvoeren om de circulaire kansen in de regio in beeld te brengen. Het rapport werd op 31 mei gepresenteerd tijdens een inspiratiebijeenkomst bij Interface in Scherpenzeel. Interface zelf is een wereldwijde speler op het gebied van circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden uit de regio kwamen bij elkaar voor deze bijzondere aftrap van de Circular Economy Challenge.

Gepubliceerd op: 19 juli 2018

Traditionele haringparty 2018

In een weer gezellige entourage bij De Koning van Denemarken is de Traditionele Haringparty op 21 juni met circa 130 bezoekers prima verlopen. Er hebben zich die avond zelfs nieuwe leden bij onze kring aangesloten. Het vaatje is gekocht door Arjen Bonnema voor € 2.550,00 en de loterij heeft nog eens ruim € 3.575,00 opgebracht. Dus een mooi totaalbedrag van € 6.125,00 gaat er naar De Tollekamp.

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

Bottertoch

Op donderdag 13 september was het zover. Het zonnetje scheen, het was prachtig weer. Met z’n allen vertrokken we met twee bussen richting Bunschoten-Spakenburg. Na de gastvrije ontvangst met een kopje koffie en koeken, vervolgden we onze weg naar de oude Visafslag. Na plaats te hebben genomen, werden we op ludieke wijze verrast met mooie verhalen over hoe het hier jaren geleden aan toe ging. Uiteindelijk kochten enkele leden zelfs, middels een echte veiling, een heerlijke makreel voor een mooi prijsje. De botters lagen inmiddels in de haven om de hoek op ons te wachten en onder het genot van een hapje en een drankje aan boord voeren we in de richting van het Stoomgemaal in Nijkerk waar ons een […]

Gepubliceerd op: 19 juli 2018

Naar aanleiding van de nieuwe wet op de Privacy

Wij gaan er als bestuur van uit dat u akkoord bent met het feit dat wij gebruik maken van uw persoonsgegevens voor deze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit zelfde geldt tevens voor de gepubliceerde foto’s van de bijeenkomsten, meldt u zich dan bij het bestuur.

Gepubliceerd op: 19 juli 2018

Persbericht Circular Economy Challenge – Rabobank Gelderse Vallei

Circular Economy Challenge De FoodValley regio biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair ondernemen. Zo blijkt uit de scan die de Rabobanken Gelderse Vallei en Vallei en Rijn hebben laten uitvoeren om de circulaire kansen in de regio in beeld te brengen. Het rapport werd op 31 mei gepresenteerd tijdens een inspiratiebijeenkomst bij Interface in Scherpenzeel. Interface zelf is een wereldwijde speler op het gebied van circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden uit de regio kwamen bij elkaar voor deze bijzondere aftrap van de Circular Economy Challenge. Kansen voor ondernemers Het onderzoeksrapport laat zien welke kansen er voor ondernemers zijn op het gebied van circulaire economie binnen de sectoren food & agri, industrie, transport & logistiek, […]

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Wij heten onze nieuwe leden …….

Frema zonwering en overkappingen  De Toltoren 29, 3912 AG Rhenen Spakenburgse Arjan Pastoor Visspecialist Molenstraat 21, 3911 KK Rhenen

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

Wij heten onze nieuwe leden …….

Wiesenecker Installatietechniek Achterbergsestraatweg 128, 3911 CX Rhenen HR Advies & begeleiding Strawinskyweg 3, 3906BA Veenendaal

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Economische Zaken – gemeente Rhenen – een verzoek!

U, als ondernemer, heeft uw bedrijf gevestigd in de gemeente Rhenen. In Rhenen is het goed wonen en werken midden in een natuurgebied. Het natuurgebied levert ook beperkingen op; uitbreiding van de gemeentegrenzen kan niet zomaar gerealiseerd worden. We hebben signalen ontvangen van enkele ondernemers dat zij graag zouden willen uitbreiden. Om een goed beeld te krijgen wat de behoefte is van u als ondernemer aan uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf, vragen wij u deel te nemen aan een onderzoek. Daarnaast hebben we vragen voor ondernemers op Remmerden over groen, klimaat en duurzaamheid. Wensen Misschien bent u uitermate tevreden over de afmetingen van het perceel en uw pand of weet/denkt u dat u binnenkort toch moet gaan nadenken over uitbreiding. Om de […]

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Uitje in het najaar

Houd deze datum vast vrij: 13 september 2018

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Traditionele haringparty

– SAVE THE DATE !!!! – Onze inmiddels traditionele jaarlijkse Haringparty vindt dit jaar plaats op: Datum: donderdag 21 juni Locatie: Koning van Denemarken Tijdstip: Inloop is vanaf 17.30 uur Nadere details volgen te zijner tijd via de gebruikelijke weg.

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Algemene Ledenvergadering Bedrijvenkring Rhenen

Algemene Ledenvergadering – woensdag 16 mei a.s. Op woensdag 16 mei aanstaande vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats met aansluitend een BBQ. De ALV wordt gehouden bij Moeke aan de Veerweg in Rhenen. Programma: Inloop vanaf 17.00 uur ALV van 17.30 tot uiterlijk 18.15 uur Aansluitend van 18.30 tot 22.00 uur vindt de BBQ plaats. De agenda heeft u inmiddels ontvangen in een mail van het bestuur op woensdag 25 april jl. Aanmelden: In verband met de catering wordt eenieder die aan de BBQ wil deelnemen, verzocht zich per email  aan te melden. Aanmelden kan door te reageren met een mail naar – [email protected].

Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Leefbaarheid in de regio staat onder druk

VNO-NCW pleit voor nieuwe verbrede Rijnbrug Bereikbaarheid over weg, water, spoor, door de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur zijn basisvoorwaarde voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. “We blijven daarom bij nieuwe raadsleden, provincies en Rijk aandacht vragen voor verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen”, benadrukt Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden. Via economische ‘groeikaarten’ is per regio in beeld gebracht wat die knelpunten in Midden- en Oost-Nederland zijn. Oplossingen zitten niet alleen in ‘meer asfalt’, maar bijvoorbeeld ook in slimmer gebruik van wegen, alternatieve mobiliteitsmaatregelen en het stimuleren van ov-gebruik, fietsen en lopen. Van Gent: “Een betere doorstroming draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en daarmee aan de ambitie van een klimaatneutrale samenleving. Daar werken we graag aan mee.” http://www.vnoncwmiddenin.nl/2018/4/lobby

Gepubliceerd op: 8 maart 2018

Bedrijfsbezoek aan Het Huis van de Gemeente

Of we vinden een weg, of we maken er één (Hannibal Barkas, 247-183 v. Chr.) Dit was het devies van de donderdagavond 22 februari tijdens het bedrijfsbezoek aan Het huis van de gemeente. Een samenkomst van Rhenense ondernemers en ambtenaren. Het doel: samen meer bereiken voor het ondernemersklimaat in Rhenen; ondernemen 3.0. De avond was strak georganiseerd waarbij de volgende onderwerpen aan bod zijn geweest: Omgevingsweg door Marije Ringersma Aanbestedingen, Openbare Werken door Geert van der Laak Vergunningen door Kim Koopman Ruimtelijke Ordening door Jan van Maanen Duurzaam ondernemen door Leo van der Heijden (Coöperatie Vallei Energie) Met de gemeenteverkiezingen op 21 maart in het verschiet, sprak Marie-José Dilweg de ondernemers rechtstreeks aan om tijdens de debatten voorafgaand aan de […]

Gepubliceerd op: 8 maart 2018

Opening nieuwe vestiging DIGUSTI

Zondag 25 & maandag 26 maart vieren wij de opening van onze nieuwe vestiging. Tijdens deze feestelijke dagen bent u van 12.00 – 19.00 uur van harte welkom om bij ons te kijken in ons prachtige magazijn en kantoor waar we enorm trots op zijn. Onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes laten wij van DiGusti en een aantal van onze leveranciers u zien waar de heerlijke producten vandaan komen en hoe ze bereid worden. Natuurlijk kunt u tijdens deze dagen ook winkelen in de Cash & Carry. Aanmelden Wilt u aanwezig zijn bij de opening van onze nieuwe vestiging, meld u aan via onderstaand mailadres: [email protected] onder vermelding van OPENING 25 maart of OPENING 26 maart. DiGusti – Autoweg 28 – 3911TK RHENEN – (0031 […]

Gepubliceerd op: 11 januari 2018

Wij heten onze nieuwe leden …….

Leuk! Mode en zo .. Molenstraat 19, 3911 KK Rhenen Grol Orthopedische schoentechniek BV Nude 371a, 6702 DK Wageningen

Gepubliceerd op: 11 januari 2018

Fairtrade gemeente Rhenen

Op donderdag 2 november 2017 hebben leden van de werkgroep Fairtrade Gemeente Rhenen een korte presentatie gehouden over de Fairtrade Gemeente Rhenen (een titel die de gemeente Rhenen sinds het najaar van 2015 draagt). De presentatie liet zien hoe u als ondernemer mee kunt doen. Nu wordt er nog wel eens ten onrechte gedacht dat Fairtrade slechts inhoudt producten uit arme ontwikkelingslanden kopen met als doel betere leef- en werkomstandigheden voor boeren op locatie. Dit is zeker waar, maar wat ons betreft voegen we aan het fenomeen Fairtrade een aantal dimensies toe. U kunt het als ondernemer Fairtrade veel meer als business benaderen. Plaats het in de wereld van de huidige manier van zaken doen en integreer het in uw […]

Gepubliceerd op: 11 januari 2018

De dag van de ondernemer – Samen maken we Rhenen sterker!

Er is grote waardering voor de inzet van de ondernemersvereniging Bedrijvenkring Rhenen en andere kringen. Als blijk van waardering aan alle ondernemers van de Bedrijvenkring Rhenen heeft Jan Klein namens de gemeente Rhenen André Toonen en Peter Schoeber op de “Dag van de ondernemer” ook bedankt voor hun persoonlijke inzet en tijd. Jan Klein bloemen en het geweldige Kleurrijk Kookboek overhandigd aan André en Peter. De Bedrijvenkring Rhenen heeft op hun beurt Timmerfabriek ‘De Grebbe’ voorgedragen als symbool voor alle ondernemers in Rhenen. Zij maken mooie producten en zijn toekomstgericht, hierdoor groeien zij aanzienlijk. Dank voor jullie ondernemerschap!

Gepubliceerd op: 11 januari 2018

Bedrijvenkring – MKB Ondernemersvriendelijke gemeente

Al vanaf onze doorstart als Bedrijvenkring Rhenen streven we ernaar de samenwerking met de gemeente te verbeteren. En niet zonder resultaat! Stond Rhenen toen we begonnen op één na laatste, na het laatste onderzoek zijn we met stip gestegen tot plaats 290 in de landelijke ranking. April vorig jaar hebben we op de avond ‘ondernemen doe je samen 3.0’ de ambitie uitgesproken om na de volgende enquête in de top 10 (van de provincie) te willen staan. Veel gaat er goed maar veel kan er natuurlijk ook nog beter, Het thema ’Ondernemen doe je samen’ waar destijds voor gekozen hebben is nog altijd actueel. We zullen het samen moeten doen, wij als ondernemers aan de ene kant met de politiek […]

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Kerst-/winterborrel 13 december 2017  *** Thijmse Berg ***

Het thema is winters en kerstsfeer De aanvang is 17.00 uur De ontvangst is op het sfeervolle winterterras. Bij de Stube is glühwein en warme chocomel te verkrijgen. Op de achtergrond is er Tirolermuziek en zullen de vuurkorven niet ontbreken. De route naar het Paviljoen wordt sfeervol verlicht en op het terras zijn winterse spelen aanwezig. De borrel eindigt rond de klok van 22.00 uur

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Anders kijken, denken en doen door Bart van den Belt

Locatie: Hotel ’t Paviljoen Aankomstdatum : woensdag 22 november 2017 om ca. 19.30 uur einde rond 22:30 ANDERS KIJKEN, DENKEN EN DOEN…is de essentie voor innovatie en vernieuwing. De wereld is continu in verandering. Wanneer je als organisatie vooruit wil is het belangrijk om je mensen mee te nemen in het proces. en dus is het noodzakelijk dat medewerkers meebewegen. Bart van den Belt is spreker, trainer en ondernemer. Met behulp van humor, interactie en verbinding zorgt hij ervoor dat de inhoud overkomt: “Het is mijn missie om leiderschap te creëren in organisaties, zodat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en resultaten. Het vernieuwen van het denken en veranderen van gedrag is daarbij essentieel.” Bart van den Belt geeft seminars, […]

Gepubliceerd op: 9 november 2017

JEDE Koffie wordt Crossbow Coffee

Een nieuwe naam voor zakelijke koffie met vertrouwd gezicht Per 1 november 2017 gaat JEDE Koffie door het leven als Crossbow Coffee. Directeur Henk van der Weijden kocht het bedrijf in 2014 samen met zijn broer Aart van der Weijden. Vanuit een duidelijke visie op de koffiemarkt is vanaf dat moment hard gewerkt om het bedrijf uit te breiden. Nu is het hoog tijd voor een complete metamorfose. Crossbow Coffee Fokkerstraat 22 3905 KV Veenendaal 0318 – 528 000 [email protected] www.crossbowcoffee.nl

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Klankbordgroep Rijnbrug

Na een radiostilte van bijna 3 jaar was er op maandag 30 oktober jl. weer een bijeenkomst van de klankbordgroep Rijnbrug. Het doel van deze bijeenkomst was om met zoveel mogelijk belanghebbende partijen van gedachten te wisselen over de beste oplossing voor de fileproblemen in Rhenen. Alvorens wij met elkaar van gedachten konden wisselen over “de oplossing” werd er kort stil gestaan bij de huidige situatie en kregen de leden van de klankbordgroep nogmaals een toelichting waarom de oorspronkelijke voorziene tidal-flow niet mogelijk bleek. Van de oorspronkelijke, circa 60 deelnemers van de eerste klankbordgroep bleken er nu nog 15 over te zijn. In de aansluitende discussie die in 2 groepen werd gevoerd, kwam nadrukkelijk naar voren dat er lang genoeg […]

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Bedrijvenkring Rhenen schenkt opbrengst Rhenens Vaatje Haring aan Goed Doel

Foto’s van links naar rechts: Hans Vermeer, Aart de Wit, Yolanda Gerritsen, André Toonen, Minko Garson. Rhenen, 2 oktober 2017 – Tijdens de jaarlijkse Haringparty van de Bedrijvenkring Rhenen die op donderdag 15 juni jl. plaats vond, is het eerste Rhenense Vaatje haring op ludieke wijze geveild. Het was een spannende veiling met als achtergrond de schitterende omgeving van Landgoed Remmerstein. Yolanda Gerritsen en Hans Vermeer van Verspreidingsburo Rhenen brachten uiteindelijk het hoogste bod uit en wonnen het felbegeerde Rhenense Vaatje haring. Het bedrag van het vaatje èn de opbrengst van de verloting samen leverde het fantastische eindbedrag op van € 4.300,00. De check met dit bedrag is op 2 oktober jl. overhandigd door de Voorzitter van de Bedrijvenkring Rhenen André […]

siras

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Siras Koerier bestaat 30 jaar

Siras Koerier bestaat op 14 september a.s. 30 jaar! Sinds de oprichting in 1987 hebben wij een trouwe klantenkring opgebouwd en door onze exclusiviteit voor elke klant worden we gezien als een stabiele speler in de regio. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van spoedritten, zowel nationaal als internationaal. Op het moment dat een klant ons belt, rijden wij direct èn exclusief voor dat bedrijf,  24 uur per dag en 7 dagen per week. Wij laden niet over en maken geen combinaties, dus we werken puur op snelheid en betrouwbaarheid! Ton en Coby de Roos halen een paar memorabele ritten aan: Heel in het begin van ons bestaan tot ver in Bretagne gereden, terwijl we ergens in Normandië moesten […]

Gepubliceerd op: 7 september 2017

Aanpak vernieuwing binnenstad centrum Rhenen en de daarmee gepaard gaande hinderingen

Medio september zal Van Hattem Infra uit Achterberg beginnen met de lang verwachte renovatie van het centrum van Rhenen. In een korte periode van 8 weken zullen zowel de Herenstraat alsmede de Molenstraat en de Frederik van de Paltshof voorzien worden van een compleet nieuwe bestrating. Tevens zal het riool langs en onder de Herenstraat en de Frederik van de Paltshof worden vernieuwd. Middels verkeersregelaars wordt het verkeer, buiten de spitsuren, over een rijbaan geleid. Tijdens zowel de ochtend als de avondspits zijn beide rijbanen volledig beschikbaar voor al het verkeer. De noodzakelijke asfalteringswerkzaamheden zullen plaatsvinden gedurende  5 nachtelijke afsluitingen voor al het verkeer, van 20.00 tot 6.00 uur tot de volgende ochtend. De detailplanning is nog in de maak […]

China

Gepubliceerd op: 7 september 2017

‘Silkroad to China’ – handelsmissie – 20 – 24 november 2017

Ondanks dat de Chinareis vanuit Gelderland wordt georganiseerd kunnen geïnteresseerden uit de Bedrijvenkring Rhenen zich aanmelden omdat de Chinareis Foodvalley gerelateerd is. In november 2017 organiseert Oost NV een handelsmissie onder leiding van de gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland naar China, provincie Hubei. Belangrijk thema is de Zijderoute, omdat deze voor het Gelders bedrijfsleven grote exportkansen biedt. Zowel Gelderland als Arnhem hebben in voorgaande missies goede contacten opgebouwd met de provincie Hubei en de stad Wuhan in het verlengde van het thema ‘One Belt, One Road Initiative’ waar de Zijderoute onderdeel van uitmaakt. In opdracht van de gemeente Wuhan exploiteert het Chinese overheidsbedrijf Wuhan Asia Europe Logistics de logistieke treinverbinding tussen Europa en Mid-China (Duisburg – Wuhan). Deze treinverbinding, […]

FOV

Gepubliceerd op: 7 september 2017

FOV gaat bestuurlijk partnerschap aan met VNO-NCW

Foto: Martin Ruiter (links) en Ron van Gent (rechts) tekenen de overeenkomst onder toeziend oog van de afgevaardigde bestuursleden van de bedrijvenkringen. De Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) en VNO-NCW gaan nog intensiever samenwerken om een sterk ondernemersgeluid te laten horen in de Foodvalley regio. Dit doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op donderdag 6 juli is ondertekend. Martin Ruiter, voorzitter FOV: “We zijn enthousiast over deze stap. Nu kunnen we samen echt een vuist maken en staan we nog sterker in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven.” Het FOV bestaat uit de besturen van acht bedrijvenkringen uit Wageningen, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel/Woudenberg, Veenendaal, Nijkerk en Barneveld. Ron van Gent, directeur van VNO-NCW Midden en Martin Ruiter ondertekenden de overeenkomst […]

Kleurrijk Kookboek

Gepubliceerd op: 7 september 2017

Kleurrijk Kookboek

Rhenen | Elst | Achterberg Iedere dag weer, worden er in vele keukens maaltijden bereid. Wat er wordt gekookt is vaak afhankelijk van wat de kok in kwestie zelf van huis uit heeft meegekregen, of wat zijn of haar voorkeur is, hoe vaardig de bereider en hoeveel er te besteden is. Ook hebben de kooktijdschriften van de supermarkten of de kookprogramma’s op tv veel invloed op ons kookgedrag. We leren nieuwe technieken en over bijzondere ingrediënten. De Italiaanse en Indische keuken zijn al decennialang bekend, maar ook de Spaanse, Libanese, Marokkaanse of Mexicaanse keuken heeft veel te bieden. Hoe kun je elkaar beter leren kennen dan tijdens een goede maaltijd? Koken en eten is een dagelijks terugkerende bezigheid, die door […]

Kennisplatform Rhenen

Gepubliceerd op: 7 september 2017

Kennisplatform Bedrijvenkring Rhenen

Enkele maanden geleden is er een enquête geweest waarin het Kennisplatform een aantal vragen heeft gesteld aan de leden: Is er behoefte aan een Kennisplatform waar voor ondernemers kennis wordt gedeeld? Welke onderwerpen zouden bijeen dergelijk Kennisplatform behandeld kunnen worden? Hoe wil de ondernemer deze informatie het liefst ontvangen? Gebaseerd op de uitkomst van deze enquête is besloten een commissie Kennisplatform Bedrijvenkring Rhenen op te richten. De commissieleden Chris Haast Jaap van Lienden Jos Winkel   Onze doelstelling Op een laagdrempelige wijze interessante kennis delen voor en tussen de ondernemers in de regio Rhenen. Items Onderwerpen die o.a. onder de aandacht gebracht kunnen worden zijn: Bedrijfsopvolging Wijziging Arbowet juli 2017 Verplichte registratie gevaarlijk stoffen voor alle bedrijven Informatie over duurzaamheid […]

Gepubliceerd op: 10 april 2017

NL Doet 2017

Zaterdag 11 maart 2017 heeft de Bedrijvenkring Rhenen voor de 2e keer mee gedaan met NLDoet op Landgoed Remmerstein. We kunnen weer terugkijken op een dag met heerlijk voorjaarsweer waarin de handen uit de mouwen zijn gestoken.  Op het 140 hectaren landgoed was weer volop werk te doen. Taken die o.a. uitgevoerd moesten worden waren wieden, verticuteren, inplanten van heesters en paden bijwerken. De storm van 23 februari had de nodige schade aangericht aan veel jonge bomen en moesten her en der worden rechtgezet. Naast leden van de Bedrijvenkring waren er die dag meerdere vrijwilligers aanwezig die ons begeleiden met de verschillende werkzaamheden. Tijdens de middag was er weer een heerlijke lunch geregeld door de bedrijvenkring die ter beschikking werd gesteld door o.a. De […]

Gepubliceerd op: 28 maart 2017

Interactieve workshop op een inspirerende plek

Fius van Laar verzorgde deze avond een zeer interactieve en inspirerende workshop voor onze leden over het onderscheidend vermogen in verkoop. In verschillende groepjes ging men gemotiveerd en enthousiast aan de slag en werden de verschillende uitkomsten aan elkaar gepresenteerd. Extra inspirerend was ook de omgeving waar de bijeenkomst gehouden werd, in de splinter nieuwe locatie in Ouwehands Dierenpark, namelijk Onky Donky. Onky Donky is een initiatief van Marlies Boekhoorn en biedt kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met een beperking een onvergetelijke dag. De organisatie is volledig afhankelijk van sponsering en giften. Deze avond overhandigde onze voorzitter André Toonen een cheque namens de bedrijvenkring Rhenen aan Petra van Soest, operationeel manager van het Onky Donky huis. We kunnen terugkijken op een […]

Gepubliceerd op: 26 januari 2017

Gelukkig 2017 in casinostijl

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Residence Rhenen bracht de ondernemers van de Bedrijvenkring Rhenen samen voor een feestelijke avond in casinostijl. Daarmee werden de wensen voor een gelukkig 2017 goed ingezet, want de leden konden aan de casinotafels hun geluk beproeven. De avond was compleet met een prachtig uitgeserveerde champagne en live muziek. Voorzitter André Toonen blikte terug op het afgelopen jaar, waarin de vereniging wederom is gegroeid en de mooie bijeenkomsten die we met elkaar hebben mogen beleven. En voor de toekomst staat er ook weer een enerverende tijd te wachten. Niet alleen omdat de economie weer goed aantrekt, maar ook omdat de verkiezingen weer voor de deur staan en er lokaal ook flink wat zaken zijn waar de Bedrijvenkring […]

Gepubliceerd op: 26 januari 2017

Culinair genieten tijdens de kerstbijeenkomst

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Bedrijvenkring Rhenen moesten we onze leden melden dat de activiteit ‘Bourgondisch Kerstdiner’ volgeboekt was. Maar dat kan ook niet anders, want op voorhand beloofde het een bijzondere avond te worden bij Restaurant ’t Kalkoentje. Met maar liefst 120 ondernemers streken we neer bij het prachtige etablissement aan de oever van de Rijn. De gasten werden ontvangen door de kerstman of wel de gastheer van de Kalkoen. Gastheer Nico Klaver nam – nadat hij zich had ontdaan van zijn kersttenue – het woord. En alleen al zijn presentatie van het diner deed het water in de mond lopen. Vervolgens werden we in een gezellige kerstambiance getrakteerd op een uitermate geweldig walking diner. […]

Gepubliceerd op: 21 november 2016

AED Bedrijven Actie

HartslagNu is het alarmeringssysteem voor Rhenen, Achterberg en Elst voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Een AED redt levens en in Rhenen werken zij hard aan een 24/7 dekking. Stichting HarstSlagNu Rhenen bestaat 1 jaar en viert dit met een actie. Bedrijven in de gemeente Rhenen, die tussen november 2016 en februari 2017 een AED met buitenkast aanschaffen via Stichting HartslagNu Rhenen, krijgen als waardering een gratis reanimatie/aed cursus voor 6 personen. Deze cursus kan eventueel ook bij u op locatie worden gegeven. Hoe doet u mee? Stuur een mail naar [email protected] Samen met HartslagNu Rhenen wordt een geschikte plaats aangewezen op uw pand. U bestelt de AED met buitenkast bij Vivon en deze wordt op de aangewezen plaats bevestigd. U […]

Gepubliceerd op: 7 november 2016

Raadsleden Regio FoodValley on tour in Rhenen

Ondernemen doe je samen’ onder die noemer hebben we als Bedrijvenkring Rhenen in november 2014 een congres georganiseerd voor onze leden, maar ook gemeenteraadsleden en politieke partijen. Op het ‘menu’ stond destijds: ‘FoodValley, van voorgerecht tot dessert’. Tijdens de avond zijn we met o.a. een ‘passievol hoofdgerecht’ van Arnoud Leerling geïnformeerd over FoodValley. De ‘ins’ en ‘outs’ de kansen en mogelijkheden voor ons bedrijfsleven vooral ook de non-food sectoren. Aan het einde van de avond stelde Nico Drost de vraag cq. uitdaging de intentie uit te spreken in 2015 samen de FoodValley regiotour te willen organiseren. Het is 2016 geworden simpel omdat er in 2015 een ander programma stond. In een goede samenwerking met de gemeente hebben we een interessant programma […]

Gepubliceerd op: 29 september 2016

Zonnige golfmiddag Bedrijvenkring Rhenen

Tijdens een zonovergoten middag, op de 28e september, kwamen op golfclub De Batouwe de leden van Bedrijvenkring Rhenen bij elkaar voor een gezellige en sportieve middag in het groen.

Gepubliceerd op: 29 september 2016

Bedrijvenkring Rhenen schenkt cheque aan stichting HartslagNu Rhenen

Op 14 september schonk de bedrijvenkring Rhenen een cheque ter waarde van € 3.350,00 aan de stichting HartslagNu Rhenen. Het geld was de opbrengst van de veiling van het zogenaamde “Rhenens vaatje Haring”, aangevuld met een verloting, tijdens de jaarlijkse haringparty van de bedrijvenkring Rhenen. Hoogste bieder voor het vaatje haring was Gijs Hijnekamp van de gelijknamige kozijnenfabriek.

Gepubliceerd op: 26 april 2016

Geslaagd bedrijfsbezoek Pull Rhenen

Woensdag 20 april 2016 gaat de boeken in als een heerlijk zonnige dag en die in het teken stond van het bezoek aan Pull op industrieterrein Remmerden. Het ontvangst bij Pull was op de oude locatie van de Delm waar in de oude officiers kantine een presentatie werd gegeven door Rene van der Mark over de historie van het bedrijf. Daar kregen we alles te horen over de innovatieve producten die zij dagelijks maken en worden verkocht over de hele wereld. In kleine groepen zijn we rondgeleid door de fabriek en kregen uitleg over het productieproces. Na de rondleiding was er gelegenheid om na te praten en te netwerken tijdens het nuttigen van een hapje en drankje in de zon. […]

Gepubliceerd op: 7 maart 2016

Mini Masterclass online marketing: Rhenense Ondernemers bovenaan bij Google

Woensdag 17 februari 2016 werd in Hotel ’t Paviljoen voor de ondernemers van de Bedrijvenkring Rhenen de Mini Masterclass Online Marketing gegeven. Ondernemer Lisette de Jong van Youngwise nam samen met contentspecialist Marco Geijtenbeek de Rhenense ondernemers mee op een reis door de online wereld. Talloze tips en trucs kwamen voorbij om ervoor te zorgen dat je bovenaan komt te staan in Google. En er komt nogal wat bij kijken, bleek wel tijdens het verhaal.

Gepubliceerd op: 21 januari 2016

Bells & Bubbles party bij Oude Gemeentehuis geslaagd!

De leden van de Bedrijvenkring Rhenen hebben het jaar 2016 goed ingeluid met de Bells & Bubbles nieuwjaarsreceptie. Dit jaar vond het plaats bij restaurant Het Oude Gemeentehuis waarbij de zintuigen volop werden geprikkeld met mooie gerechten en hapjes. Muzikaal werden de gasten getrakteerd door niemand minder dan The Voice finalist Ray Klaassen.

Bedrijvenkring Rhenen overhandigd cheque

Gepubliceerd op: 21 oktober 2015

Bedrijvenkring Rhenen overhandigt cheque aan St. Voedselhulp Rhenen

Tijdens de jaarlijks terugkerende Haringparty van de Bedrijvenkring Rhenen is dit jaar voor het eerst het “Rhenens vaatje haring” geveild.  De opbrengst gaat dit jaar naar de stichting Voedselhulp Rhenen. Afgelopen zaterdag is de cheque overhandigd aan Dieuwke Tigchelaar van de stichting.

Glasvezel aansluiting Remmerden

Gepubliceerd op: 17 november 2014

Remmerden sluit aan op glasvezel

Deze week wordt de eerste ondernemer op bedrijventerrein Remmerden in Rhenen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Een belangrijke mijlpaal voor het bedrijventerrein en ICT dienstverlenerSPEYK.

100e lid van de Bedrijvenkring Rhenen

Gepubliceerd op: 12 december 2013

Decofloor B.V. 100e lid van Bedrijvenkring Rhenen

Tijdens het eindejaarsfeest 12 december jl. van de Bedrijvenkring Rhenen werd het 100e lid bekend gemaakt. Het samenzijn vond plaats bij Allurepark De Thijmse Berg wat voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een winters tafereel, compleet met sneeuw, haardvuur en glühwein.

Bedrijvenkring Rhenen - samen sta je sterk

Gepubliceerd op: 21 november 2013

Veel belangstelling voor congres “Ondernemen doe je samen!”

Dat de intentie om samen te werken er is, bleek wel uit de grote opkomst van ondernemend Rhenen, Gemeente Rhenen en politiek Rhenen afgelopen donderdag 21 november jl..

Gepubliceerd op: 2 oktober 2013

Bedrijvenkring geniet van Cirque Stiletto

Woensdag 2 oktober genoot een groot aantal leden van de wervelende theatershow Cirque Stiletto met Ellen ten Damme en de werelband. De belangstelling onder de leden van de Bedrijvenkring was groot.

Gepubliceerd op: 26 april 2013

Veel belangstelling voor kennisbijeenkomst

Dat het onderwerp “Ondernemen in tijden van crisis” in deze tijd de ondernemers bezighoudt, bleek wel uit de grote opkomst woensdag 24 april jl.  Voorzitter André Toonen sprak in zijn welkomstwoord een speciaal welkom toe naar de 16 nieuwe leden.

Gepubliceerd op: 17 januari 2013

Nieuwjaarsreceptie Bedrijvenkring Rhenen een groot succes!

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Rhenen (voorheen Ondernemers Vereniging Rhenen) had dit jaar een compleet ander karakter dan voorgaande jaren. Het nieuwe bestuur maakte vol trots, aan de vele nieuwsgierige leden, het nieuwe logo en de website bekend.

Gepubliceerd op: 19 december 2012

Ondernemersvereniging krijgt de naam ‘Bedrijvenkring’ Rhenen

Vorige maand hebben de leden van de Ondernemersvereniging Rhenen een nieuw bestuur aangesteld. André Toonen, directeur Cunera Vloerbedekking is de kersverse voorzitter en om de nieuwe start maar gelijk zichtbaar te maken is de naam aangepast, vanaf medio januari gaat de vereniging verder onder de naam Bedrijvenkring Rhenen.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: