Gepubliceerd op: donderdag 11 januari 2018 - 08.51 uur

Bedrijvenkring – MKB Ondernemersvriendelijke gemeente

Al vanaf onze doorstart als Bedrijvenkring Rhenen streven we ernaar de samenwerking met de gemeente te verbeteren.

En niet zonder resultaat!

Stond Rhenen toen we begonnen op één na laatste, na het laatste onderzoek zijn we met stip gestegen tot plaats 290 in de landelijke ranking.

April vorig jaar hebben we op de avond ‘ondernemen doe je samen 3.0’ de ambitie uitgesproken om na de volgende enquête in de top 10 (van de provincie) te willen staan.

Veel gaat er goed maar veel kan er natuurlijk ook nog beter, Het thema ’Ondernemen doe je samen’ waar destijds voor gekozen hebben is nog altijd actueel.

We zullen het samen moeten doen, wij als ondernemers aan de ene kant met de politiek en ambtenaren aan de andere kant.

Onze volgende activiteit in februari zal vooral in dat teken staan.

We gaan een ‘bedrijfsbezoek’ brengen aan het Huis van de Gemeente.

  • Hoe loopt het traject van aanbestedingen?
  • Hoe vragen we vergunningen aan en wat komt er allemaal bij kijken?
  • Wat gaat de nieuwe milieuwet voor ons betekenen?

Dit zijn thema’s waar we met regelmaat als ondernemer mee te maken krijgen en het liefst zo snel en goed als mogelijk is in beweging willen zetten.

In korte presentaties zullen enkele medewerkers van de gemeente Rhenen ons daarover voorlichten en inlichten.

Wat willen we hiermee bereiken?

Kort samengevat:

  • Begrip voor elkaar en daardoor sneller en beter resultaat gericht werken, waar het gaat om aanvragen enz.
  • In veel gevallen kan het simpeler en eenvoudiger en sneller. Communicatie is hierbij het toverwoord, maar dat kan ook via mail en/of briefwisseling.
  • Misschien is het beter om in het begin van een traject, onder het genot van een kopje koffie, eerst samen om de tafel te gaan zitten om de plannen door te spreken.

Ik ben van mening dat we deze avond een brug kunnen slaan naar elkaar toe met als resultaat dat er niet te veel energie en tijd verloren gaat in deze zaken, per slot van rekening moet onze onderneming verder.

Het is daarom belangrijk dat jullie, onze achterban, die avond aanwezig zijn en waar nodig een positieve dialoog kunnen voeren en/of vragen kunnen stellen over de thema’s die voorbij komen.

‘Ondernemen doe je samen 4.0’ is wellicht een goed thema voor deze avond en dit jaar.

Laat 2018 een jaar worden waarin we samen die kentering realiseren. Ik hoop jullie allen te zien eind februari, concrete datum en uitnodiging volgt nog.

André Toonen, voorzitter.

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: