Gepubliceerd op: donderdag 4 januari 2024 - 13.31 uur

Bedrijventerrein Remmerden in Rhenen is afgekondigd als netcongestie

Het gebied rondom en het bedrijventerrein Remmerden in Rhenen is afgekondigd als netcongestie gebied, tot 2029 is er geen uitbreiding mogelijk. Voor bedrijven heeft dat directe gevolgen voor huishoudens in de nabije omgeving nog niet, desalniettemin zal dit probleem zich ook richting de woonwijken manifesteren. Mijn focus ligt op het bedrijventerrein. Bij netcongestie kan er als er lokaal pieken zijn in vraag en aanbod van stroom niet meer uitgeweken worden naar het hoogspanningsnetwerk (Tennet). Daarnaast is het huidige infrastructuur (stroomkabels) op Remmerden (en ook bij veel andere bedrijventerreinen) destijds bedacht op een gelijktijdigheid (gebruik en invoeding stroom hetzelfde moment) van 50% van het gecontracteerd vermogen (vroeger was dit genoeg, totaal niet bedacht op de energietransistie). Lokaal is er vaak nog wel capaciteit (midden station) alleen is vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd en wordt er nu voornamelijk gezamenlijk op hetzelfde moment stroom gevraagd en op een zonnige dag op hetzelfde moment stroom terug ingevoed op het stroomnetwerk.

Door de netcongestie worden bedrijven beperkt in hun verdere groei, kunnen niet verder elektrificeren bij bijvoorbeeld het verduurzamen van; het bedrijfspand, zonnepanelen, warmtevraagstuk, mobiliteit, opladen elektrische auto’s, machines en apparatuur, bedrijven met kleine aansluitingen zijn voor verkoop en verhuur ineens minder interessant en zo zijn er nog veel meer situaties waarin men beperkt wordt.

Vraag en aanbod (stroom) moeten beter en slimmer op elkaar worden afgestemd. Dit kan betekenen dat ondernemers bepaalde processen met hun medeondernemers onderling beteren in kunnen regelen door indien mogelijk bepaalde processen eerder op te starten of te verschuiven zodat er ruimte komt voor een andere ondernemer. Daarnaast zie je nu dat zonne-installaties nu begrensd worden omdat er in de zomer veel aanbod in stroom is welke terug geleverd wordt op het netwerk en voor ene piek zorgen.  Dit is zonde, deze overschotten blijven onbenut, investeringen worden hiermee niet terugverdient. Dit kan beter en slimmer en bijvoorbeeld ingezet worden voor een gezamenlijk doel zoals bijvoorbeeld een laadplein, i.c.m. met een batterij. In de winter zou een batterij in de nachten kunnen laden en overdag buiten de pieken om. Hierdoor creëren de ondernemers ruimte.

Verder zou er onderling stoom gedeeld kunnen worden als een ondernemer bijvoorbeeld ruimte heeft tussen eigen verbruik en gecontracteerd vermogen en de verbruiken met wie er gedeeld zou gaan worden niet op hetzelfde moment ligt, zij moeten als een puzzel in elkaar passen als het ware. Ook overschotten aan stroom door zonnepanelen zouden onderling met elkaar gedeeld kunnen worden. Dit alles valt onder een Smart Energy Hub. Dit is waar we op Remmerden naartoe willen. De kunst is klein te beginnen met een enthousiaste en actieve groep ondernemers, de keuzes slim en toekomstbestendig maken zodat er te allen tijde opgeschaald kan worden.

Wat ik zie is dat op Remmerden vooral maakbedrijven zitten. De profielen lijken erg op elkaar. Er kan hier en daar mogelijk een aantal uur verschoven worden in processen zodat een ander hiermee iets meer ruimte heeft. Daarnaast is het me opgevallen dat een enkeling gemiddeld lager zit dan het gecontracteerd vermogen. Deze lenen zich goed om bijvoorbeeld stroom te delen. Daarnaast ligt de brede oplossing in aanvullende hulpbronnen zoals zonnepanelen, batterij, laadplein en het allermooiste zou nog zijn een kleine windmolen of zelfs liever twee. Het eigenaarschap wil ik adviseren dit bij de ondernemers te houden en een coöperatie met de deelnemende bedrijven op te richten (net zoals bij andere bedrijventerreinen richting een Smart Energy Hub). Dit alles is een onderdeel van een Smart Energy Hub. Maar zoals ik als zei, klein beginnen, het hoeft niet allemaal tegelijk.

Ik ben nu in de fase dat ik van 14 ondernemers kwartierwaarden heb mogen ontvangen en hiervan zijn er 10 ingelezen, de ander vier volgen. Ik ga deze profielen met elkaar vergelijken om te zien wie wat aan elkaar zouden kunnen hebben. Ook zie ik hoe vaak men heeft gepiekt in het jaar en met hoeveel KW. Hiernaast zie ik het vermogen wat de ondernemer gemiddeld in een jaar te kort komt.  Verder ben ik met Stedin bezig inzichtelijk te krijgen hoeveel vermogen er lokaal precies nog beschikbaar is. Daarnaast ben ik simpelweg aan het kijken hoe de stroomkabels lopen (Nettopologie) en welke ondernemer waarop is aangesloten. De provincie Utrecht is ook betrokken en helpt met de begeleiding richting een Smart Energie Hub daar waar nodig.

De belangrijke volgende stap voor mij is de bijeenkomst op 23 januari, ik wil dan graag een definitieve groep vormen met ondernemers die mee willen doen in het komen tot een Smart Energy Hub (ik laat ook al wat mogelijkheden zien). Ik ga dan ook aan deze groep vragen een intentieverklaring te ondertekenen zodat ik er zeker van ben van de commitment van de ondernemer om het tot een succes te maken. Ik heb maar tot 1 april en dit is het moment om na 23 januari over te gaan in de volgende fase richting een plan. Dit lukt mij enkel met een groep.

SAVE THE DATE!

Ondernemersbijeenkomst Netcongestie, week 4, op dinsdag 23 januari 2024 vanaf 15:00 uur tot ongeveer 17:00 uur. Locatie: Mube Spaces B.V., Autoweg 18, 3911 TK Rhenen.

Hester Weideman, projectleider

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: