Gepubliceerd op: donderdag 12 november 2020 - 16.55 uur

Corona Taskforce-team van WAQ

Evenals begin maart zagen WAQ dat Corona en de maatregelen die daaruit zouden volgen hun klanten zou raken. Of dat nu direct of indirect zou zijn. Ook nu blijven ze zich focussen op de ondersteuning van hun klanten, zodat zij zo goed mogelijk kunnen doorwerken.

De gevolgen voor hun klanten vraagt om een gedegen plan van aanpak dat concrete oplossingen biedt. Daarom is in maart al besloten tot het opzetten van een Taskforce. Deze Taskforce van Wagenvoort Advies Compas (www.waq.nl) maakt gebruik van alle kennis, kunde, ervaring van de bedrijven die we in huis hebben, waaronder:

De adviseurs van de Taskforce houden zich alleen maar bezig om de ondernemers en hun ondernemingen in deze tijd van Coronacrisis te ondersteunen.
Enerzijds om gebruik te maken van de zogenaamde Noodmaatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Anderzijds om te kijken naar de toekomst en de mogelijkheden om de continuïteit te waarborgen.

Hoe doen ze dat?
Voor elke relatie is een specifiek klantenteam samengesteld. Op verzoek van de klant, kunnen de specialisten in dit team de klant ondersteunen o.a. bij:

  • NOW aanvraag, aanvraag WW-uitkering.
  • Aanpassen van voorlopige aanslagen.
  • Uitstel van betaling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting/loonheffingen.
  • Herfinanciering leningen.
  • Aanvragen Borgstellingskrediet MKB.

Daarnaast hebben de relaties één aanspreekpunt dat voor hen alles coördineert en bereikbaar is van 09:00 tot 21:00 uur.

Bent u nog geen klant van WAQ en wilt u wel gebruikmaken van ons gespecialiseerde klantenteam of heeft u als klant vragen dan kunt u ons mailen op [email protected] of bellen met Patrick Kuster (06 22 955 467).
Wij nemen dan nog diezelfde dag contact met u op.

Last but not least: Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

namens het Taskforce-team,
Patrick Kuster

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: