Gepubliceerd op: vrijdag 11 augustus 2023 - 12.01 uur

Informatiebijeenkomst energietransitie Bedrijventerrein Remmerden 23 augustus a.s. om 16:00 uur

Beste ondernemers van Remmerden,


Aanpak energietransitie Bedrijventerrein Remmerden

Zoals op meerdere plekken in Nederland, raakt het energienet op Bedrijventerrein Remmerden vol. Buiten het contract is het niet mogelijk om meer stroom af te nemen of terug te leveren. Deze ruimte op het net is er niet meer. Dit zorgt voor minder mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen c.q. uit te breiden. Wij moeten wachten tot het net verzwaard wordt. Volgens netbeheerder Stedin kan dit tot 2029 duren.

Bovendien moeten we vroeg of laat van het gas af en dit betekent een verdere elektrificatie van het productieproces. Dat geldt ook voor de mobiliteit. De verwachting is dat in Nederland in 2030 het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen 3 keer meer is dan op dit moment. En dat moet komen van een duurzame opwekking van die elektriciteit. De veranderingen zijn onvermijdelijk en daar moeten we op anticiperen. Innovatieve oplossingen dienen zich daarbij aan. Samen staan we sterker in het krachtenveld dat op ons afkomt.

Stedin heeft als voorwaarde dat de ondernemers samenwerken. Netbeheerder Stedin kan namelijk niet per adres individueel met oplossingen bezig. Daarom is er sociale samenhang en samenwerking nodig.

De Federatie van Bedrijvenkringen Regio Foodvalley (waar de Bedrijvenkring Rhenen deel van uitmaakt) en VNO-NCW Midden hebben het initiatief genomen de energietransitie lokaal en regionaal te faciliteren middels een Regionaal Energieteam Bedrijven(REB), met de daarbij behorende middelen (projectleider en geld). Om te proeven of er voldoende ondernemers zijn die willen samenwerken, hebben we 23 augustus a.s. een informatiebijeenkomst op Bedrijventerrein Remmerden. 

 23 augustus 2023, 16.00 uur

Daarom nodigen wij, Mattijs de Vries, eigenaar van Pink Pro, en Fius van Laar, voorzitter  van de Bedrijvenkring Rhenen, jullie allemaal uit om met elkaar aan de slag te gaan. De uitnodiging is voor iedereen die op Remmerden werkt en soms ook woont, en die werk wil of moet maken van de noodzakelijke energietransitie en inziet dat dit probleem beter gezamenlijk kan worden opgelost.

Wat gaan we doen? We maken kennis en wisselen ervaringen uit. Zo horen we van elkaar wie al duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen en welke ervaringen er zijn opgedaan.

Mogelijke oplossingen en aanpak

Door slim samen te werken, kan er mogelijk ruimte gevonden worden op het energienet. In dat verband doet Buro Loo op dit moment  in opdracht van de gemeente onderzoek naar de energievoorziening op Remmerden. Dit bureau brengt het huidige, maar ook het gewenste energiegebruik in de toekomst in beeld bij de (grotere) bedrijven op Remmerden.  Daarna kunnen we bespreken welke oplossingen een optie kunnen zijn voor ons op Bedrijventerrein Remmerden. Denk aan energiebesparing, collectieve inkoop, zgn. balanceren tussen bedrijven, opwekking door wind en/of zonnepanelen op de daken, de opslag van energie of een centrale laadinfrastructuur in collectief eigendom. Ook de haalbaarheid van een zogenaamde “Energyhub Remmerden” komt aan de orde. We sluiten af door te kijken hoe we met elkaar de volgende stappen kunnen zetten.

Het is de bedoeling deze informatieborrels regelmatig te gaan houden, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er allemaal speelt. Zodat we op elke verandering snel collectief kunnen reageren.

 

Graag tot ziens op 23 augustus 2023 bij Pink Pro, Utrechtsestraatweg 198, vanaf 16.00 uur!

 

Namens :

Mattijs de Vries, Pinkpro

Fius van Laar, voorzitter BedrijvenKring Rhenen

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: