Gepubliceerd op: maandag 1 februari 2021 - 16.00 uur

Ken je het ondernemersklankbord al?

Voor ondernemers door ondernemers

Stichting Ondernemersklankbord is een onafhankelijke ideële organisatie, zonder winstoogmerk, die ruim 40 jaar bestaat. Ondernemersklankbord ondersteunt zzp’ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met de opstart van een bedrijf, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsopvolging en faillissementspreventie.

Steun in de rug voor ondernemend Nederland

Ondernemersklankbord is een steun in de rug voor ondernemend Nederland. Ervaren en enthousiaste ‘oud’ ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, zoals registeraccountants, notarissen en juristen adviseren op geheel vrijwillige basis – via een klankbordtraject – actieve ondernemers uit het midden-en kleinbedrijf. Een klankbordtraject duurt 6 maanden en Ondernemersklankbord vraagt voor deze gehele adviesperiode momenteel geen donatie vanwege de coronacrisis. Zo is de drempel voor ondernemers die hulp of advies zoeken zo laag mogelijk.

Kunnen faillissementen ook worden voorkomen?

Bij een faillissement van een MKB-bedrijf kan de financiële schade voor de maatschappij ten gevolge van onbetaalde facturen aan leveranciers, gederfde belastinginkomsten en werkloosheidsuitkeringen oplopen tot meer dan 200.000 euro, nog afgezien van schadeposten in de privésfeer van de ondernemer, zoals het niet kunnen voldoen aan de hypotheekverplichtingen of het niet kunnen afbetalen van een persoonlijke lening. Dankzij ondersteuning van Ondernemersklankbord kunnen faillissementen worden voorkomen. Dit bespaart de maatschappij honderden miljoenen euro’s per jaar. De ondersteuning door Ondernemersklankbord is tevens van grote waarde voor starters, onder andere bij het opstellen van een doordacht ondernemersplan waarmee de kans op het verkrijgen van een krediet wordt vergroot.

Waar is Ondernemersklankbord actief?

Ondernemersklankbord werkt in heel Nederland met 300 adviseurs verdeeld over 17 regioteams. Deze teams bestaan ieder uit een regiovoorzitter en gemiddeld 15 adviseurs. Jaarlijks ondersteunen deze adviseurs circa 2500 MKB-ondernemers bij diverse ondernemersvragen. Ondernemersklankbord stelt ondernemers in staat met ervaren coaches te sparren over allerlei aan hun eigen onderneming gerelateerde onderwerpen. Het is bovendien vaak van toegevoegde waarde om eens iemand van buiten af met een frisse blik naar de organisatie van het bedrijf te laten kijken. De coach/adviseur gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten. Het gaat puur om het klankborden. De adviseurs worden streng gescreend om de kwaliteit van hun adviezen te waarborgen.

Ondernemersklankbord is bovendien betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven waaronder leerwerkbedrijven. Hierbij trekken de vrijwillige adviseurs van Ondernemersklankbord op met MBO- en HBO-studenten om gezamenlijk ondernemers te helpen die problemen hebben op administratief, financieel en commercieel gebied.

Hoe kan je in contact komen met Ondernemersklankbord

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Stichting Ondernemersklankbord in Den Haag.
Telefoon: 070-349 0600 of ga naar www.ondernemersklankbord.nl. E-mailen kan ook: [email protected]

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: