Kennisplatform Rhenen

Gepubliceerd op: donderdag 7 september 2017 - 07.43 uur

Kennisplatform Bedrijvenkring Rhenen

Enkele maanden geleden is er een enquête geweest waarin het Kennisplatform een aantal vragen heeft gesteld aan de leden:

 • Is er behoefte aan een Kennisplatform waar voor ondernemers kennis wordt gedeeld?
 • Welke onderwerpen zouden bijeen dergelijk Kennisplatform behandeld kunnen worden?
 • Hoe wil de ondernemer deze informatie het liefst ontvangen?

Gebaseerd op de uitkomst van deze enquête is besloten een commissie Kennisplatform Bedrijvenkring Rhenen op te richten.

De commissieleden

 • Chris Haast
 • Jaap van Lienden
 • Jos Winkel
   

Onze doelstelling

Op een laagdrempelige wijze interessante kennis delen voor en tussen de ondernemers in de regio Rhenen.

Items

Onderwerpen die o.a. onder de aandacht gebracht kunnen worden zijn:

 • Bedrijfsopvolging
 • Wijziging Arbowet juli 2017
 • Verplichte registratie gevaarlijk stoffen voor alle bedrijven
 • Informatie over duurzaamheid (b.v. zonnepanelen)
 • ….

Hoe?

Per onderwerp zal bepaald worden hoe de informatie het beste gedeeld kan worden. Informatie rondom de wijziging van de Arbowet kan via een nieuwsbrief worden gedeeld. Bedrijfsopvolging daarentegen is een complexer onderwerp. Indien daar voldoende belangstelling voor is, zouden we daar een workshop voor op kunnen zetten.

We zoeken 1 of 2 extra commissieleden erbij. Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met één van de commissieleden of iemand van het bestuur.

Suggesties en vragen

Het kan natuurlijk zijn dat je voor jezelf meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Op de website van de Bedrijvenkring komt een mogelijkheid deze vraag te stellen. De vraag komt vervolgens terecht bij de commissie Kennisplatform. Zij zullen de vraag (geheel vertrouwelijk) behandelen of je in contact brengen met een expert op dat gebied. Ook andere suggesties voor het Kennisplatform (onderwerpen voor nieuwsbrieven en/of workshops) kun je indienen via de website. Natuurlijk kun je ons ook direct benaderen met al je vragen en suggesties.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: