Gepubliceerd op: donderdag 9 november 2017 - 08.52 uur

Klankbordgroep Rijnbrug

Na een radiostilte van bijna 3 jaar was er op maandag 30 oktober jl. weer een bijeenkomst van de klankbordgroep Rijnbrug. Het doel van deze bijeenkomst was om met zoveel mogelijk belanghebbende partijen van gedachten te wisselen over de beste oplossing voor de fileproblemen in Rhenen.

Alvorens wij met elkaar van gedachten konden wisselen over “de oplossing” werd er kort stil gestaan bij de huidige situatie en kregen de leden van de klankbordgroep nogmaals een toelichting waarom de oorspronkelijke voorziene tidal-flow niet mogelijk bleek. Van de oorspronkelijke, circa 60 deelnemers van de eerste klankbordgroep bleken er nu nog 15 over te zijn.

In de aansluitende discussie die in 2 groepen werd gevoerd, kwam nadrukkelijk naar voren dat er lang genoeg was gepraat en dat er zo snel mogelijk tot actie over gegaan moet worden. Gaandeweg de discussies werd duidelijk dat een overgrote meerderheid van de klankbordgroep het eens was over een nieuwe Rijnbrug met 2 maal 2 rijstroken. Dit standpunt zal ook aan de provinciale politiek worden overgebracht. De verwachting is dat de provincie aan het eind van dit jaar een besluit over de kwestie Rijnbrug zal nemen. Wat betreft het verdere verloop durven wij geen uitspraak te doen, gelet op hobbels die er nog genomen moeten worden.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: