Gepubliceerd op: dinsdag 8 mei 2018 - 09.00 uur

Leefbaarheid in de regio staat onder druk

VNO-NCW pleit voor nieuwe verbrede Rijnbrug

Bereikbaarheid over weg, water, spoor, door de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur zijn basisvoorwaarde voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat.

“We blijven daarom bij nieuwe raadsleden, provincies en Rijk aandacht vragen voor verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen”, benadrukt Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden. Via economische ‘groeikaarten’ is per regio in beeld gebracht wat die knelpunten in Midden- en Oost-Nederland zijn. Oplossingen zitten niet alleen in ‘meer asfalt’, maar bijvoorbeeld ook in slimmer gebruik van wegen, alternatieve mobiliteitsmaatregelen en het stimuleren van ov-gebruik, fietsen en lopen. Van Gent: “Een betere doorstroming draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en daarmee aan de ambitie van een klimaatneutrale samenleving. Daar werken we graag aan mee.”

http://www.vnoncwmiddenin.nl/2018/4/lobby

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: