Gepubliceerd op: dinsdag 26 februari 2019 - 08.55 uur

Loop je soms tegen knelpunten aan bij nieuwe processen/producten?

Misschien kunnen we helpen.

De gemeente Rhenen werkt samen op veel fronten met andere gemeenten in regio FoodValley. Eén van de diensten die wij bieden is hulp bij innovaties.

Sina Salim is Innovatiemakelaar voor RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland  in de regio’s Vallei en Veluwe. Salim: “Het MKB vormt het DNA van innovatie in Nederland. Ik wil mijn ervaring uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid inzetten voor ondernemers uit de regio Vallei en Veluwe. In de wirwar van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden neem ik het MKB mee om hun innovatie ambities te realiseren. Ik help ze met vragen en knelpunten bij het testen van nieuwe processen/producten en opschaling, op weg van vinding naar markt.”

In actie komen

“Ik ben in januari gestart met deze functie en heb al met driehonderd ondernemers contact gehad. In mijn regio organiseren we sinds afgelopen september ‘Experttafels’, een initiatief van RCT Gelderland, Regio FoodValley en Provincie Gelderland.”

Voor het organiseren van deze experttafels onderzoekt Salim altijd over welke onderwerpen hoog op de agenda staan bij de ondernemers in de regio. RCT Gelderland speelt een verbindende rol door deze bedrijven in contact te brengen onderling met elkaar, maar ook met overheden en kennisinstellingen, vandaar dat zij ook bij deze bijeenkomsten worden uitgenodigd. De experttafels starten altijd met een presentatie van verschillende experts, waarna de ondernemers uit elkaar gaan om verder te brainstormen over het onderwerp en plannen te smeden. “Informatieve bijeenkomsten zijn er al voldoende. Tijdens de experttafels moeten echt het zaadje worden geplant voor concrete projecten. We nodigen daarom heel selectief een aantal bedrijven uit die hier iets mee willen.” Salim legt dagelijks zijn oor te luisteren bij bedrijven in de FoodValley.

RCT Gelderland

RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland is een stichting die gefund wordt door de provincie Gelderland en gerund wordt door ondernemers. De stichting richt zich op de omslag naar slimmer en duurzamer produceren in de maak- en de foodindustrie.

RCT Gelderland heeft een zevental innovatiemakelaars in dienst die:

  • Makelen en schakelen tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen.
  • Bedrijven ook kunnen loodsen naar initiatieven die hen verder helpen.
  • Altijd werken vanuit de vraag van de individuele ondernemer.
  • Een breed netwerk hebben in de maak- en de foodindustrie en de IT.
  • Flexibel, benaderbaar en effectief voor ondernemers werken.

De innovatiemakelaars hebben de beschikking over enkele financiële instrumenten, die ze kunnen inzetten om ondernemers met goede ideeën verder te helpen.

  • Digivouchers (maximaal € 10.000,-) kunnen worden gebruikt om ondernemers met een vraag, of idee op het terrein van digitalisering te ondersteunen.
  • Circulaire vouchers (maximaal € 10.000) worden ingezet om ondernemers met een vraag of idee rondom circulair produceren verder te helpen. In beide gevallen wordt het geld alleen aan out of pocket-kosten besteed van een bedrijf of kennisinstelling die kennis levert en dient er bij voorkeur een relatie met een onderwijsinstelling te zijn.
  • Digipro ondersteunt ondernemers die samenwerken met een Duits bedrijf op het terrein van digitalisering. Daarbij gaat het om concept- en prototypeontwikkeling, en het onderzoeken van de haalbaarheid van ideeën.
  • De ‘Groeiversneller’ van Oostnl is bedoeld om ondernemers met groeiambities te ondersteunen, waardoor ze in staat zijn om innovatieve producten en diensten op de markt te zetten.

De innovatiemakelaars kunnen ondernemers ook in contact brengen met andere vormen van ondersteuning, die beschikbaar zijn in Gelderland en daarbuiten. RCT Gelderland stimuleert innovatie.

Als je merkt dat je niet verder komt met een mooi plan/idee, neem dan (kostenloos) contact op met Sina Salim.

Voor korte impressie van Experttafels:

Experttafel 1: Blockchain in AgriFood sector

https://www.rctgelderland.nl/experttafel-blockchain/

Experttafel 2: ‘Foodwaste bestaat niet!’

https://www.rctgelderland.nl/experttafel-foodwaste-bestaat-niet/

 

https://www.rctgelderland.nl/

[email protected]

 

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: