Gepubliceerd op: woensdag 19 december 2012 - 12.59 uur

Ondernemersvereniging krijgt de naam ‘Bedrijvenkring’ Rhenen

Vorige maand hebben de leden van de Ondernemersvereniging Rhenen een nieuw bestuur aangesteld. André Toonen, directeur Cunera Vloerbedekking is de kersverse voorzitter en om de nieuwe start maar gelijk zichtbaar te maken is de naam aangepast, vanaf medio januari gaat de vereniging verder onder de naam Bedrijvenkring Rhenen.

De Rhenense ondernemersvereniging is in 1994 opgericht door Bert Dorresteijn, destijds directeur van de inmiddels gesloten Zandsteenfabriek Vogelenzang. De vereniging telt 70 leden. Peter Schoeber, secretaris van de Bedrijvenkring: “Dat zijn niet alleen bedrijven met werknemers, maar ook ZZPers (Zelfstandigen Zonder Personeel, WL).” De vereniging leidde een enigszins sluimerend bestaan. En toen in mei van dit jaar voorzitter Jan Fukkink opstapte, leek het er even op dat de club ten dode was opgeschreven. Een stuurgroep moest de levensvatbaarheid van de vereniging vaststellen. Dat resulteerde in november in een plan voor een doorstart.

De leden van de stuurgroep gaan met dit plan en een nieuwe visie verder en nemen zitting in het dagelijks bestuur en ondersteunende commissies. Toonen: “Een ondernemersvereniging heeft veel toegevoegde waarde voor bedrijven. Het is niet alleen het gezellige samenzijn wat de leden bindt, maar het moet ook een belangenorganisatie zijn richting de gemeentelijke politiek. Zaken als een gezamenlijke inkoop of het gebruik maken van elkaars expertise kan worden gestimuleerd door een ondernemersvereniging en leveren daarmee veel voordeel op voor de aangesloten bedrijven.” Statutair zijn de winkelbedrijven uitgesloten van het lidmaatschap. “Dat gaan we aanpassen”, aldus Toonen. Op de vraag of hij daarmee ook op den duur de winkeliersvereniging Rhenen Shopping in de Bedrijvenkring ziet opgaan, antwoordt hij vooralsnog ontkennend: “Winkelbedrijven hebben hun eigen dynamiek en eigen problematiek, denk aan winkelopenstellingen, maar ook de aantrekkingskracht en infrastructuur van de winkelgebieden. Daarvoor is specifieke kennis vereist, die je voornamelijk bij winkelbedrijven aantreft.” Schoeber vult aan: ”Er zijn echter ook gemeenschappelijke belangen, zoals bereikbaarheid en ook mogelijk gezamenlijke inkoop of afvalbeleid.

Kortom genoeg overeenkomsten, waardoor het voor de winkelbedrijven aantrekkelijk wordt zich ook aan te sluiten bij de Bedrijvenkring”. De Bedrijvenkring Rhenen wil ook de communicatie met de gemeente intensiveren. Toonen: “Tal van beslissingen, die op het gemeentehuis worden genomen, hebben direct of indirect invloed op het plaatselijk bedrijfsleven.” Gemeente en bedrijven hebben elkaar nodig, bedrijven zijn een belangrijke economische factor en de gemeente kan zorgen voor een goede infrastructuur waarin bedrijven optimaal kunnen presteren.

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: