Gepubliceerd op: donderdag 29 oktober 2020 - 15.56 uur

Prattenburg wil graag meer bomen, help je mee?

Adopteer een boom op Prattenburg

Met de jaren worden ze alleen maar mooier, de bomen in de diverse lanen op Landgoed Prattenburg. Maar de bomen beginnen oud te worden en zijn niet langer veilig. Daarom zijn we begonnen met het vervangen van de bomen in verschillende lanen voor gezonde, jonge exemplaren. Zo kunnen er de komende jaren nieuwe, fraaie lanen groeien, waar de volgende generaties van kunnen genieten. En kunt u uw eigen (gedenk)boom adopteren.

28 km laan

Kenmerkend voor Prattenburg zijn haar lanen. Maar liefst 28 kilometer laan, vaak bestaand uit meer dan 2 rijen bomen, geven Prattenburg een uniek herkenbaar aanzien. In het totaal tellen de lanen ongeveer 2600 bomen. De lanen op Prattenburg zijn voor een groot deel in dezelfde periode, zo’n 100 jaar geleden aangeplant. Natuurlijk zijn de laanbomen aangeplant om Prattenburg een fraai aanzien te geven. Maar er is nu nog een reden. De Amerikaanse eiken en de beuken in de lanen met hun jaarlijkse hoeveelheid vallend blad zorgen voor een bespoediging van de humusvorming op de schrale bodem van Prattenburg. Om de recreanten van Prattenburg blijvend te laten genieten van de bossen en haar lanen, worden de bomen jaarlijks gecontroleerd op gezondheid en op eventueel dood hout. Toch komt er een moment dat de veiligheid van een laan niet meer gegarandeerd kan worden. Dit moment willen we voor zijn. Samen met onze landgoed ambassadeur Jaap Pilon zijn we een laanbomen adoptieproject gestart waarmee we middels verschillende rondes beetje bij beetje deze verjonging gezamenlijk willen realiseren.

Uw eigen gedenkboom

U kunt uw eigen (gedenk)boom adopteren. De boom mag u in sommige gevallen* zelfs helpen planten. Een bijzonder aandenken aan een dierbare of een gebeurtenis. U krijgt en certificaat van de boom behorende bij uw boom(en). De kosten bedragen € 165,- per boom.
* sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en of dit qua veiligheid en Coronamaatregelen mogelijk is.

Uw bijdrage is veel waard!

Het herplanten van de verschillende lanen is zeer kostbaar (300 meter laan kost circa € 10.000,-) maar levert veel op. De jonge, groeiende bomen nemen CO2 op uit de lucht en dat is goed voor het klimaat. Bovenal helpt u met uw adoptie de fraaie lanen van het Landgoed Prattenburg in stand houden.

Meer informatie: https://www.vriendenvanprattenburg.nl/projecten/lanenherstel/

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: