Gepubliceerd op: vrijdag 2 juni 2023 - 11.22 uur

Uitnodiging informatiebijeenkomst ION Vallei

Tijdens de netwerkavond van 20 april jl. vertelde Nel van Vessem over ION Vallei. Diverse aanwezigen gaven aan hier meer over te willen weten. Voor hen – en voor alle andere geïnteresseerde werkgevers – is deze uitnodiging: Nieuwe werknemers nodig? Ze zijn er!

Bij ION Vallei zijn werkgevers uit Regio Foodvalley aangesloten, die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking in dienst hebben – of daar plannen voor hebben. ION staat voor Inclusief Ondernemers Netwerk. Ondernemers delen hier hun kennis en ervaringen, maar bovenal ontplooien we concrete activiteiten die leiden tot concrete banen voor mensen die willen werken, maar een steuntje in de rug nodig hebben.

Er staan nog steeds mensen langs de kant, die erg graag willen werken. Ze hebben wel een steuntje in de rug nodig en daar zijn allerlei voorzieningen voor. Vraag je je als werkgever af:

  • zou het ook iets voor ons bedrijf kunnen zijn?
  • welke ondersteuning is er voor werkgever en leidinggevende?
  • zijn er risico’s en wat levert het op?

Of heeft u als werkgever al één of meer mensen in dienst ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’? Kom dan donderdag 22 juni naar deze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door ION Vallei: het werkgeversplatform voor ondernemers in de Regio Foodvalley die iemand in dienst hebben – of willen nemen – met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die doelgroep is erg divers: statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, autisme of ADHD maar ook mensen die na een burn-out weer willen re-integreren. Ze hebben vaardigheden en capaciteiten, zijn gemotiveerd en met de juiste begeleiding kunnen het waardevolle collega’s worden.

De toegang is gratis voor werkgevers en HR-medewerkers uit Regio Foodvalley.
Meer informatie en aanmelden

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: