Gepubliceerd op: donderdag 9 juli 2020 - 15.45 uur

Wat doet de gemeente voor ons?

Die vraag hoorde ik best vaak van ondernemers, vooral toen ik net bij de gemeente kwam werken. Maar als je anders kijkt, dan kom je het werk van de gemeente(raad) elke dag tegen. Het zou je zeker opvallen als we het een paar weken niet zouden doen. Veel van ons werk blijft onzichtbaar, terwijl we achter de schermen snoeihard werken om de doelen van het college te realiseren. In de aankomende nieuwsbrieven geef ik je een kijkje achter de schermen.

Nieuwsbrief voor Ondernemers
De Nieuwsbrief voor Ondernemers bestaat nu een jaar. De nieuwsbrief is een middel om sneller en makkelijker informatie te delen. Met de nieuwsbrief bereiken we nu zo’n 1.450 ondernemers in onze gemeente. Oorspronkelijk was de doelstelling om één keer per kwartaal de nieuwsbrief te versturen. Door corona is het aantal nieuwsbrieven verviervoudigd, soms verstuurden we er zelfs twee in een week omdat er alweer nieuwe wet- en regelgeving verplicht werd. De (financiële) maatregelen en verruimingen die de gemeente en het kabinet hebben genomen om ondernemers te steunen, konden we op die manier goed kenbaar maken. Het is fijn om te zien dat de nieuwsbrief zo goed wordt gelezen.

En nu is het leven in een iets rustiger vaarwater terecht gekomen. De contact beroepen mogen weer aan de slag. De horeca mag weer open. In Rhenen wordt er nog volop gewerkt en gewinkeld. Tijd om weer naar voren te kijken. Want behalve alle maatregelen om de corona crisis zo goed mogelijk op te vangen, hebben we ook nog gewerkt aan andere doelen en resultaten.

Veel verzoeken voor vergunningen en verbouwingen
Door corona zaten er veel mensen noodgedwongen thuis. Dat hebben de collega’s van Economie en Ruimte ook gemerkt! Veel vragen kwamen binnen over verduurzamen, bouwplannen en vergunningen. Alle gesprekken vonden telefonisch plaats of via videobellen, in plaats van fysieke gesprekken op locatie of bij het Huis van de gemeente. Met de teams van vergunningen, evenementen en handhaving is er regelmatig afstemming over de uitbreiding van de terrassen en bijvoorbeeld het afhalen&bezorgen in deze coronatijd. 

De dienstverlening van de gemeente
Het vestigingsklimaat van Rhenen als plek om te wonen en te werken wordt direct beïnvloed door fysieke en ruimtelijke aspecten zoals de bereikbaarheid en de veiligheid en kwaliteit van openbare ruimte. Ook de informatievoorziening door de gemeente speelt een belangrijke rol, het totale plaatje is de dienstverlening van de gemeente. Maar het is de intentie om als gemeente de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen. Ondernemers ook te betrekken in de planvorming, door samen te verkennen welke mogelijkheden er zijn binnen de kaders van de landelijke/provinciale overheid. Denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen is een belangrijk aspect van onze organisatievisie “Werken vanuit de bedoeling”.

Werken vanuit de bedoeling
Uit de vorige MKB meting kwam naar voren dat de gemeente Rhenen haar dienstverlening kan verbeteren. De laatste jaren werkt de gemeentelijke organisatie vanuit het principe “Werken vanuit de bedoeling”. Rhenen is steeds meer gaan werken vanuit de houding ‘Wat kan wél?’ altijd met als doel de inwoner/ondernemer centraal. Voor sommige collega’s was dit een heel andere werkwijze, maar voor andere collega’s is het de gewoonste zaak van de wereld om op zoek te gaan naar de mogelijkheden en mee te denken met de inwoner of ondernemer. Dit kost soms wel meer tijd en meer afstemming vooraf. Maar we merken dat juist dat voortraject helpt om problemen achteraf te voorkomen. Ook de interne organisatie is anders ingedeeld, zodat vergunningsaanvragen over meer mensen verdeeld kunnen worden en daarmee de doorlooptijd minder. Er wordt binnen de gemeente nu makkelijker geschakeld en samengewerkt tussen de verschillende beleidsvelden.

Samenwerking
Zo is het afgelopen jaar hard gewerkt aan verschillende beleidsvelden zoals Klimaatadaptatie (Rhenen bestand maken tegen veel regen en hitte), Programma Werklocaties, waar we net gestart zijn met het onderwerp duurzame bedrijventerreinen.

Niet alleen interne samenwerking, maar ook samenwerking met ondernemers en inwoners vinden we heel belangrijk. De komende maanden werken we aan het samen opstellen van de Economische Agenda met ondernemers, vastgoed­eigenaren en andere maatschappelijke partijen.

Economische Agenda
Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn onderverdeeld in 8 thema’s

 • Ruimtelijk economisch beleid (Omgevingsvisie Buitengebied:  Omgevingsplan Remmerden)
  ·       Vestigingsklimaat en dienstverlening, dus fysieke en ruimtelijke aspecten zoals bereikbaarheid, de kwaliteit en veiligheid van openbare ruimte en de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening.
  ·       Waarderend ondernemerschap,
  ·       Citymarketing en Recreatie & Toerisme,
  ·       Onderwijs en arbeidsmarkt,
  ·       Duurzaamheid (circulaire economie en RES)
  ·       Structuurversterking (samenwerking op regionaal en provinciaal niveau) en
  ·       Maatregelen n.a.v. Corona-crisis

Staan hier onderwerpen bij waar je over wilt meepraten en graag bij wordt uitgenodigd? Laat het mij weten, Marie Jose per email.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: