Gepubliceerd op: dinsdag 26 februari 2019 - 08.55 uur

Watt u moet weten over de informatieplicht energiebesparing!

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Graag nodigen enkele partners van het Gelders Energieakkoord (VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, provincie Gelderland, Gelderse omgevingsdiensten) u uit voor de informatiebijeenkomst ‘WATT u moet weten over de informatieplicht energiebesparing’.

Wanneer vindt deze bijeenkomst plaats?
Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 maart 2019 vanaf 14.00u tot 15.45u in de Broodfabriek in Zutphen.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

·             Bestuurders van ondernemersverenigingen in Gelderland

·             Geïnteresseerde bestuurders of ambtenaren met economie of milieuzaken in hun portefeuille

Wat kunt u tijdens deze bijeenkomst verwachten?

·             Een toelichting op de informatieplicht

·             Een praktijkvoorbeeld hoe de informatieplicht werkt

·             Inzicht en tools hoe u als ondernemersvereniging uw leden kan informeren en ontzorgen

·             Informatie over Gelderland Bespaart; samen ontzorgen de partners van deze bijeenkomst bedrijven en ondernemers door passende middelen aan te bieden om de energiebesparing te realiseren.

·             Een toelichting vanuit de Gelderse omgevingsdiensten op de activiteiten die naar aanleiding van de informatieplicht gaan plaatsvinden op het gebied van toezicht en handhaving.

Kosten?
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: