Gepubliceerd op: vrijdag 2 juni 2023 - 18.50 uur

Voorzitter Bedrijvenkring Rhenen spreekt in tijdens vergadering Commissie Ruimte en Economie Gemeente Rhenen

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeente Rhenen d.d. 17 mei jl. maakte voorzitter Fius van Laar gebruik van de mogelijkheid om in te spreken.

In aanloop naar deze bijeenkomst waren de volgende drie stukken bestudeerd:

  1. De voorliggende visie op Rhenen
  2. De Economische agenda
  3. En de recent ondertekende woondeal

Naar aanleiding van het bestuderen van deze stukken stelde Fius tijdens de bijeenkomst de volgende vragen: “Wat moeten wij als ondernemers doen om bij te dragen aan participatie? Wat moeten we doen om meer en vroeger actief in het proces betrokken te zijn bij het opstellen van visies en plannen. In dit voorliggende voorbeeld “De visie op Rhenen” is Bedrijvenkring Rhenen niet actief betrokken geweest bij het opstellen.”

Klik  hier om de toespraak terug te zien, deze start bij 23:59. Om de toespraak terug te lezen klik hier.

Op dit moment is het nog niet concreet wat de resultaten zijn, maar de raad heeft een aantal zaken ter harte genomen, waaronder het vraagstuk participatie.

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: